ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ COMPO HELLAS-ORANGE GROVE

ΕΞΑΜΗΝΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ORANGE GROVE INCUBATOR ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΜΙΑ START UP ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ COMPO ΕΛΛΑΣ.

περισσότερα

Πειραματικό Duratec®

Πειραματικό Duratec® σε καλλιέργεια πατάτας στην Καλαμάτα

περισσότερα