Τα λιπάσματα NovaTec είναι τα γνωστά σε όλους ποιοτικά λιπάσματα Complesal με την προσθήκη παρεμποδιστή νιτροποίησης. Εδώ συναντώνται οι δύο από τις μεγαλύτερες και αναγνωρίσιμες τεχνολογίες αιχμής της βιομηχανίας λιπασμάτων. Στο πέρασμα του χρόνου τα σταθεροποιημένα λιπάσματα αποτέλεσαν σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Έλληνα παραγωγού, τόσο για την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής του, όσο και για την ελαχιστοποίηση των απωλειών αζώτου.  

NovaTec Classic

Σύνθεση: 12-8-16 +3MgO+B+Fe+Zn

Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις σε όλα τα στοιχεία. Το αυθεντικό γερμανικό Complesal Supra με προσθήκη σταθεροποιητή.

Συσκευασία: σάκοι των 25 κιλών.
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Material Safety Data Sheet.

NovaTec Suprem

Σύνθεση: 21-5-10 +3MgO+B+Fe+Zn

Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κυρίως σε κάλιο, άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία και λιγότερο σε φώσφορο.

 Συσκευασία: σάκοι των 25 κιλών.
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Material Safety Data Sheet.

NovaTec N-Max

Σύνθεση: 24-5-5 +2MgO+B+Fe+Zn

Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κυρίως σε άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία.

 Συσκευασία: σάκοι των 25 κιλών.
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Material Safety Data Sheet.

NovaTec Triplo

Σύνθεση: 15-9-15 +2MgO+B+Fe+Zn

Ιδανικό για βασικές λιπάνσεις και για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κυρίως σε φώσφορο, κάλιο, άζωτο μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία.

Συσκευασίες: σάκοι των 40 και 25 κιλών.

Novatec® NP 24-10

Σύνθεση: 24-10

Ιδανικό για βασική αλλά και επιφανειακή λίπανση σε όλες τις καλλιέργειες.

Συσκευασίες: σάκοι των 40 και 25 κιλών.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Material Safety Data Sheet.

Novatec® 21

Σύνθεση: 21% N (100% αμμωνιακής μορφής), 24% S (υδατοδιαλυτό).

Κοκκώδες αζωτούχο λίπασμα με παρεμποδιστή νιτροποίησης του αζώτου (DMPP),κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια.

 

Συσκευασία: σάκοι των 40 κιλών.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Material Safety Data Sheet.

Novatec® 40

Σύνθεση: 40-0-0

Υδατοδιαλυτό λίπασμα αζώτου με παρεμποδιστή νιτροποίησης του αζώτου (DMPP), κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια.

 

Συσκευασία: σάκοι των 40 κιλών.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Material Safety Data Sheet.

Novatec® 46

Σύνθεση: 46% N καρβαμιδικής μορφής, 100% υδατοδιαλυτό.

Υδατοδιαλυτό λίπασμα με παρεμποδιστή νιτροποίησης του αζώτου (DMPP), κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια.

Συσκευασία: σάκοι των 40 κιλών.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Material Safety Data Sheet.  • Φυλλάδιο NovaTec.pdfΓια περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας ή στο τεχνικό τμήμα της COMPO-EXPERT
  • Φυλλάδιο Novatec