Επιλεγμένα, κορυφαίας ποιότητας και υψηλής καθαρότητας υγρά λιπάσματα ιδανικά για κάθε καλλιέργεια. Αποτελούν μοναδικά και καινοτόμα σκευάσματα που δίνουν λύσεις σε εξειδικευμένα προβλήματα θρέψης.

Basfoliar® Amino Cu

Σύνθεση: 5% υδατοδιαλυτός χαλκός

Υγρό λίπασμα χαλκού ειδικής χηλικοποίησης.Η σύνθεσή του εξασφαλίζει υψηλή απορρόφηση του χαλκού, η οποία οδηγεί σε εύρρωστα φυτά και υψηλές αποδόσεις.

Ιδανικό για διαφυλλική εφαρμογή αλλα και υδρολίπανση σε κάθε καλλιέργεια.

  • Διαθέσιμες ΣυσκευασίεςΧαρτοκιβώτιο 12x1 λίτρο

Complesal® Black

Σύνθεση: 7,5% χουμικά οξέα, 7,6% φουλβικά οξέα,2,2% K2O.

Υγρό λίπασμα χουμικών - φουλβικών οξέων.Ο συνδυασμός χουμικών και φουλβικών οξέων βελτιώνει τη σύσταση του εδάφους στο μικροπεριβάλλον των ριζών ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τη χηλικοποίηση και απορρόφηση των ανόργανων στοιχείων.

Ιδανικό για διαφυλλική εφαρμογή και υδρο-λίπανση σε όλα τα στάδια των καλλιεργειών.

  • Διαθέσιμες Συσκευασίες:Δοχείο 20 λίτρων

Basfoliar Naranja

Σύνθεση: 3% Ν , 12% P2O5  , 20% K2O, 0.2% B , 0.02% Mo

 

Υγρό Καλίου λίπασμα εμπλουτισμένο με Άζωτο, Φώσφωρο, Βόριο και Μολυβδαίνιο. Ιδανικό για διαφυλλική εφαρμογή σε καλλιέργειες διαδοχικών καρποδέσεων όπως τα κηπευτικά.

 

  • Διαθέσιμες Συσκευασίες: Χαρτοκιβώτιο 4 x 5 λίτρα

 

 

NovaTec AminoFluid

15% ολικό Άζωτο (4% οργανικό, 4% νιτρικό ,3% ουρικό, 4% αμμωνιακό) , 6% ελεύθερα αμινοξέα

Σταθεροποιημένο υγρό λίπασμα αζώτου και αμινοξέων. Ιδανικό για την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την βελτίωση της απορρόφησης μέσω της οξίνισης της ριζόσφαιρας που επιτυγχάνεται με τη χρήση DMPP.

 

 

  • Διαθέσιμες Συσκευασίες : Δοχείο 20 λίτρων

 

 

 

Νovatec® fluid 20

Σύνθεση: 20% συνολικό άζωτο (10% αμμωνιακό, 10%νιτρικό),Ιχνοστοιχεία : 0,01% Β, 0,02% Fe, 0,01% Mn, 0,002% Zn,0,002% Cu, 0,001% Mo

Ένα πυκνό υγρό λίπασμα αζώτου, εμπλουτισμένο μειχνοστοιχεία. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει τη σταδιακή διάθεση του στοιχείου στα φυτά, ενώ παράλληλα αποτρέπονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες από την απότομη και αυξημένη αζωτούχο λίπανση.

 

  • Διαθέσιμες Συσκευασίες : Δοχείο 20 λίτρων

Complesal® fluid green 10-4-7

Σύνθεση: 10% συνολικό άζωτο (8,5 % αμιδικό, 1,5 %νιτρικό), 4% P2O5, 7% K2O ,Ιχνοστοιχεία : 0,01% Β, 0,02% Fe, 0,01% Mn, 0,002% Zn,0,002% Cu, 0,001% Mo

Ένα πυκνό υγρό λίπασμα αζώτου, εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία. Είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στα πρώτα στάδια της βλαστικής ανάπτυξης των φυτών, όπου οι ανάγκες σε άζωτο είναι αυξημένες.

 

  • Διαθέσιμες Συσκευασίες : Δοχείο 20 λίτρων 

Complesal® fluid red 5-8-10

Σύνθεση: 5% συνολικό άζωτο (ουρικό), 8% P2O5, 10% K2O ,

Ιχνοστοιχεία : 0,01% Β, 0,02% Fe, 0,01% Mn, 0,002% Zn, 0,002% Cu, 0,001% Mo

Ένα υγρό NPK λίπασμα, εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία. Είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στα στάδια των φυτών που απαιτείται υψηλή πρόσληψη φωσφόρου και καλίου.

  •  Διαθέσιμες Συσκευασίες : Δοχείο 20 λίτρων 

Basfoliar Combi - Stipp

Υγρό ανόργανο λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο και ασβέστιο με ιχνοστοιχεία. Ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση των τροφοπενιών ασβεστίου. Κατάλληλο για διαφυλλική εφαρμογή αλλά και υδρολίπανση. Μοναδικός συνδυασμός ασβεστίου με βόριο και ιχνοστοιχεία.

Σύνθεση: 9% συνολικό άζωτο (8,5% νιτρικό και 0,5% αμμωνιακό), 1% MgO, 15% CaO, 0,2% B, 0,4% Mn*, 0,01% Zn*.

*EDTA χηλική μορφή.

  • Συσκευασία: δοχείο των 10 λίτρων, χαρτοκιβώτιο 6 Χ 2,5 λίτρων.

 

Basfoliar 36 Extra

Υγρό λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο (ειδικά καρβαμιδικής μορφής), μαγνήσιο και μαγγάνιο. Ιδιαίτερα κατάλληλο για εντατικές καλλιέργειες όπως οπωρολαχανικών, αμπελιού, καλλωπιστικών ειδικά στις περιπτώσεις που, εκτός από μεγάλη ανάγκη αζώτου υπάρχει και μεγάλη ανάγκη μαγνησίου και μαγγανίου.  Ιδανικό για διαφυλλική εφαρμογή.

Σύνθεση: 27% ολικό άζωτο (18,7% καρβαμιδικό, 3,6% αμμωνιακό, 4,7% νιτρικό), 3% μαγνήσιο (MgO), 1% Mn, 0,02% Fe, 0,2% Cu, 0,01% Zn, 0,02% B, 0,005% Mo.  

  • Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 12 Χ 1 λίτρων.