3D Basacote High K 9M

Basacote® High K 9M 13-5-18(+2)

Gecontroleerd vrijkomende NPK-meststof, volledig gecoat, met hoog kaliumgehalte en een complete set sporenelementen. Voor voorraadbemesting van potgrond, substraatmengsels of topdressing- en plantgatdosering.
 • Gecontroleerde afgifte van voedingsstoffen gedurende 9 maanden
 • Vorstbestendig en elastisch polymeer
 • Klimaat gestuurde afgifte van voedingsstoffen - ideaal voor de behoeften van de plant
 • Homogene aanvoer van macro- en micronutriënten
 • Geschikt voor bloeiende planten en vaste planten
 • Korrelgrootte tussen 2,5-3,5 mm voor een gelijkmatige verdeling in het substraat
 • Laag zoutgehalte
 • Minder uitspoeling

Beschrijving

Basacote® High K 9M is een volledig gecoate NPK-meststof met gecontroleerde afgifte. De elastische polymeercoating zorgt voor een gelijkmatige afgifte van voedingsstoffen gedurende 9 maanden. De klimaatgestuurde afgifte (CAR- technologie) is gekoppeld aan de omgevingstemperatuur en garandeert de beschikbaarheid van voedingsstoffen volgens de eisen van de individuele planten. De coating- en afgiftesnelheid wordt niet beïnvloed door bodemeigenschappen zoals pH, microbiële activiteit of zoutgehalte.
Basacote® High K 9M is ideaal als voorraadbemesting van substraatmengsels en topdressing voor gewassen met een grote kaliumbehoefte, zoals bv eenjarigen en vaste planten.
Het is aanbevolen de meststof net voor gebruik in te mengen in het substraat. Het product kent een vrijstelling gedurende 9 maanden onder gematigde omstandigheden en bij een constante temperatuur van 21 °C.

Show more ... Show less ...

Samenstelling

EG-MESTSTOF
NPK-meststof, volledig gecoat, N-P2O5-K2O(+MgO+S) 13-5-18 (+2+8), met boor, koper, ijzer, mangaan, zink en molybdeen.
Chloorarm.

Op RHP lijst.

Precursorenwetgeving bijlage 2 product.

Inhoud
Nutrients
13,0 %

N

totale stikstof
6,0 % nitraatstikstof
7,0 % ammoniumstikstof

5,0 %

P2O5

neutraal ammoncitraat en in water oplosbaar fosfaat
4,0 % in water oplosbaar fosfaat

18,0 %

K2O

wateroplosbaar kaliumoxide

2,0 %

MgO

totaal magnesiumoxide
1,6 % in water oplosbaar magnesiumoxide

8,0 %

S

totale zwavel
7,0 % in water oplosbare zwavel

0,02 %

B

boor

0,05 %

Cu

koper

0,2 %

Fe

ijzer
0,15 % gechelateerd met EDTA

0,06 %

Mn

mangaan

0,015 %

Mo

molybdeen

0,02 %

Zn

zink

Verpakking

 • 25 kg zak

Lijst van ingrediënten

> 5% of net weight

Kaliumsulfaat*, ammoniumnitraat*, monoammoniumfosfaat*, kieseriet*, bekledingsmateriaal**.
* Stoffen of mengsels van onbewerkte grondstoffen
** Ander polymeer dan voedingsstof polymeer

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering op pallets in zakken.
 • Bescherm goederen tegen vocht tijdens het transport.
 • Beschermen van goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Transporteer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.
 • Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Alleen in de originele verpakking bewaren. Producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslag

Opslag algemeen

 • Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
 • Sla goederen op in een gebouw en niet in de open lucht. Houd de deuren gesloten.
 • Omdat het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, moet het worden beschermd tegen regen en stilstaand water.
 • Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
 • Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Alleen in de originele verpakking bewaren. De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslag temperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslag termijn

 • Bij correcte opslag kan de meststof (met uitzondering van vloeibare meststoffen) tot drie jaar na levering in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: