3D Basacote Plus 3M

Basacote® Plus 3M 16-8-12(+2+TE)

Gecontroleerd vrijgevende NPK-meststof, volledig gecoat, met een complete set sporenelementen. Als voorraadbemesting van potgrond, substraatmengsels of topdressing en plantgatbemesting.
 • Gecontroleerde afgifte van voedingsstoffen gedurende 3 maanden
 • Vorstbestendig en elastisch polymeer
 • Klimaatgestuurde afgifte van voedingsstoffen - ideaal voor de behoeften van de plant
 • Homogene aanvoer van macro- en micronutriënten
 • Korrelgrootte tussen 2,5-3,5 mm voor een gelijkmatige verdeling in het substraat
 • Laag zoutgehalte
 • Minder uitspoeling

Beschrijving

Basacote® Plus 3M is een volledig gecoate NPK-meststof met gecontroleerde afgifte. De elastische polymeercoating zorgt voor een gelijkmatige afgifte van voedingsstoffen gedurende 3 maanden. De klimaatgestuurde afgifte (CAR- technologie) is gekoppeld aan de omgevingstemperatuur en garandeert de beschikbaarheid van voedingsstoffen volgens de eisen van de individuele planten. De coating- en afgiftesnelheid wordt niet beïnvloed door bodemeigenschappen zoals pH, microbiële activiteit of zoutgehalte.
Basacote® Plus 3M bevat alle voedingsstoffen die nodig zijn voor een gezonde groei van de planten. Het is ideaal als voorraadbemesting van substraatmengsels van oa perkgoed & balkonplanten en andere gewassen met korte teeltperiodes of als topdressing.
Het wordt aanbevolen om de meststof in te mengen direct voor gebruik aanbevolen. Het product heeft een werkingsduur van 3 maanden onder gematigde omstandigheden en bij een constante temperatuur van 21 °C.

Show more ... Show less ...

Samenstelling

EG-MESTSTOF
NPK-meststof, volledig gecoat, N-P2O5-K2O(+MgO+S) 16-8-12(+2+5), met boor, koper, ijzer, mangaan, zink en molybdeen.
Chloorarm.

Staat op RHP lijst.

Precursorenwetgeving bijlage 2 product.

Inhoud
Nutrients
16,0 %

N

totaal stikstof
7,4 % nitraatstikstof
8,6 % ammoniumstikstof

8,0 %

P2O5

neutraal ammoncitraat en in water oplosbaar fosfaat
5,6 % in water oplosbaar fosfaat

12,0 %

K2O

wateroplosbaar kaliumoxide

2,0 %

MgO

totaal magnesiumoxide
1,4 % in water oplosbaar magnesiumoxide

5,0 %

S

totale zwavel
4,0 % in water oplosbare zwavel

0,02 %

B

boor

0,05 %

Cu

koper

0,4 %

Fe

ijzer
0,15 % gechelateerd met EDTA

0,06 %

Mn

mangaan

0,015 %

Mo

molybdeen

0,02 %

Zn

zink

Verpakking

 • 25 kg zak

Lijst van ingrediënten

> 5% of net weight

Ammoniumnitraat*, kaliumsulfaat*, monoammoniumfosfaat*, kieseriet*, bekledingsmateriaal**.
* Stoffen of mengsels van onbewerkte grondstoffen
** Ander polymeer dan voedingsstof polymeer

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering op pallets in zakken .
 • Bescherm goederen tegen vocht tijdens het transport.
 • Bescherm de goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Vervoer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.
 • Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Alleen bewaren in de originele verpakking. Producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslag

Opslag algemeen

 • Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
 • Bewaar goederen binnen een gebouw en niet buiten. Houd de deuren gesloten.
 • Omdat het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, moet het worden beschermd tegen regen en stilstaand water.
 • Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
 • Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Alleen in de originele verpakking bewaren. Producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslag temperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslag termijn

 • Bij correcte opslag kan de meststof (met uitzondering van vloeibare meststoffen) tot drie jaar na levering in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: