Blaukorn Classic

Blaukorn® Classic 12-8-16(+3+TE)

Complex samengestelde gekorrelde minerale meststof voor gewassen met een hoge behoefte aan P en K. Formulering met magnesium, zwavel en sporenelementen voor een optimale bemesting.
 • Elke korrel bevat alle voedingsstoffen in een uitgekiende verhouding
 • Chloorarm, geschikt voor gebruik in de tuinbouw
 • Klassieke meststof
 • Rijk aan kalium, voor gewassen met een hoge K-behoefte of gronden met een lage K-voorziening
 • Stevige korrel, dus weinig stofvorming
 • Hoge fosfaat-oplosbaarheid: een groot deel van het fosfaat is direct beschikbaar voor de planten.
 • De homogene granulometrie maakt een gelijkmatige verdeling op het veld mogelijk.

Beschrijving

Blaukorn® Classic is een NPK-meststof met magnesium, boor, ijzer en zink en bevat alle benodigde ingrediënten voor een klassieke bemesting. Ideaal voor gebruik in chloorgevoelige gewassen zoals tuinbouwgewassen en gewassen, buiten of onder glas. Hoog in kalium en fosfaat en met magnesium en ijzer voor een goede kleur en boor en zink voor de assimilatie.
Dankzij de gelijkmatige korrelgrootte kan de meststof gemakkelijk met strooiers of met de hand worden toegediend. De verdeling van de voedingsstoffen is gelijkmatig, omdat elke korrel alle voedingsstoffen en micronutriënten bevat. Toepassing is mogelijk gedurende de gehele vegetatieperiode.

Show more ... Show less ...

Samenstelling

EU-bemestingsproduct
MINERALE MESTSTOF PFC 1(C)(I)(a)(ii)
NPK (MgO, SO3) samengestelde meststof 12-8-16 (+3+23) met micronutriënten
chloorarm

Inhoud
Nutrients
12,0 %

N

totaal stikstof
5,0 % nitraatstikstof
7,0 % ammoniumstikstof

8,0 %

P2O5

totaal fosforpentoxide
6,4 % in water oplosbaar fosforpentoxide
8,0 % fosforpentoxide oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat

16,0 %

K2O

kaliumoxide, in water oplosbaar

3,0 %

MgO

totaal magnesiumoxide
2,4 % in water oplosbaar magnesiumoxide

23,0 %

SO3

totaal zwaveltrioxide
21,0 % in water oplosbaar zwaveltrioxide

0,02 %

B

totaal boor, als natriumzout
0,016 % boor, in water oplosbaar

0,06 %

Fe

totaal ijzer, als sulfaat

0,010 %

Zn

totaal zink, als oxide

Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte. De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.

Opslagomstandigheden:
Bescherm opgeslagen meststof tegen vorst, licht, hoge temperaturen en vocht.
Vermijd grote temperatuurschommelingen. Stapel niet meer dan twee pallets.
Bewaar alleen in originele verpakking. Na opening snel opgebruiken.
Bewaartermijn: tot 3 jaren na productie, indien opgeslagen in gesloten originele verpakking.
Informatie over veiligheid en milieu:
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.
Korrelgrootteverdeling: Korrels. 90 % < 4 mm.
Algemene informatie:
PROFESSIONELE MESTSTOF.

Verpakking

 • 25 kg zak
 • 50 kg zak
 • 600 kg big bag
Not all delivery forms are available in all countries.

Lijst van ingrediënten

> 5% of net weight

kaliumsulfaat* (CAS 7778-80-5), ammoniumnitraat* (CAS 6484-52-2), ammoniumfosfaat* (CAS 7722-76-1), kieseriet* (CAS 14567-64-7), ammoniumsulfaat* (CAS 7783-20-2).
*stoffen en mengsels als primair materiaal

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering in big bags of op palletten met zakken.
 • Los product tegen vocht beschermen tijdens het transport.
 • De goederen beschermen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Transporteer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten met gevaarlijke stoffen op het product.
 • Het wordt ten sterkste aangeraden niet meer dan 2 palletten op elkaar te stapelen. Los product steeds afdekken en niet laden bij regen.

Opslag

Opslag algemeen

 • Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
 • Sla losse goederen op in een gebouw en niet buiten. Houd de deuren gesloten en dek opgestapelde materialen af.
 • Bescherm de goederen tegen regen en stilstaand water, omdat het product de neiging heeft om vocht aan te trekken.
 • Let op de etiketten voor gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
 • Vermijd het stapelen van meer dan twee palletten op elkaar. Dek losse goederen altijd af en niet laden in de regen.

Opslag temperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslag termijn

 • Bij correcte opslag kan de meststof (met uitzondering van vloeibare meststoffen) tot drie jaar na levering in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: