Sport turf - Turf & Public greens

Sportgras

Bevorder de vitale wortelgroei en verhoog de maximale bespeelbaarheid en duurzaamheid van de grasmat met de COMPO EXPERT producten.

Basisinformatie

Afhankelijk van de gebruiksintensiteit hebben voetbalvelden een consequent, intensief onderhoud en een bepaalde hoeveelheid voedingsstoffen nodig om een optimale functionaliteit te garanderen.
Belastingtolerantie, regeneratiegroei en de dichtheid van de graszode zijn de belangrijkste doelstellingen van een goed bemestingsprogramma.

Meststoffen met langzame afgifte, met een hoog rendement en een langdurig effect of meerdere kleine giften van fijnkorrelige snelwerkende meststoffen in combinatie met vloeibare meststoffen zijn de elementen van een modern bemestingsconcept. Om het hoofd te kunnen bieden aan verschillende biotische en abiotische stressfactoren is ook de vitaliteit en gezondheid van de grasmat van groot belang. Daarom zijn biostimulanten en wetting agents essentiële aanvullende componenten.

Content Sports turf_new

Crop Stage Program
Belangrijke instructies voor gebruik: Als er tijdens het gebruik van ons product meerdere producten worden gemengd, kunnen er onvoorziene effecten optreden. Het is niet mogelijk om alle omstandigheden te voorzien die zich in de praktijk kunnen voordoen (bijv. temperatuur, soort water, gewasbeschermingsmiddelen). Daarom is het ten zeerste aan te bevelen om de compatibiliteit en de toepassing van de beoogde producten eerst op kleine schaal te testen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade die het gevolg kan zijn van interacties op basis van - vooral - mengsels met andere producten, gewasbeschermingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen en/of van ongewone omstandigheden (temperatuur, soort water, enz.). In geval van twijfel en voor informatie over de toepassingsgegevens kunt u contact opnemen met uw lokale leverancier, bezoek onze website: www.compo-expert.com of neem contact op via e-mail: info@compo-expert.com.

Gedetailleerde beschrijving

Door het intensieve gebruik vraagt sportgras om regeneratiegroei en een goede tolerantie tegen betreding. Daarom is een optimale voedingsstoffenvoorziening belangrijk. Om een continue groei te garanderen die aangepast is aan de behoeften van de grasmat, is Floranid® Twin bijzonder geschikt. Elke afzonderlijke korrel van de Floranid® Twin meststoffen bevatten dezelfde samenstelling aan voedingsstoffen. Deze complex samengestelde NPK (met Mg, S en sporenelementen) korrels zorgen voor een homogene verdeling van de voedingsstoffen. De unieke combinatie van ISODUR® en CROTODUR® -stikstof zorgt voor een hoge efficiëntie met positieve gevolgen voor de fotosynthese, de wortelontwikkeling en de microbiële bodemactiviteit. De Floranid® Twin meststoffen zijn verkrijgbaar in verschillende voedingsformules en werken ook onder slechte weersomstandigheden in het vroege voorjaar of het late najaar.

Snelwerkende en fijnkorrelige Easygreen mini-meststoffen hebben een snel effect. Je kan dus opteren om Easygreen mini om de aantal weken toe te dienen in lagere doseringen om zo een mooi groene, gesloten grasmat te verkrijgen.

Vloeibare meststoffen en biostimulanten uit de productlijn Vitanica® en Basfoliar® vervolledigen de korrels en stellen de fieldmanager in staat om een bemestingsconcept te creëren, ook voor de speciale eisen van hybride grassystemen met kunstlicht.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: