Crops Corn

Maïs

Maïs - een gewas met een hoog potentieel

Basisinformatie

Of het nu geoogst wordt als graan of als hele plant, maïs wordt op grote schaal geconsumeerd en verwerkt voor dierlijke en menselijke voeding, maar ook voor industriële doeleinden. De relatief korte ontwikkelingscyclus van maïs wordt toegeschreven aan het specifieke fotosyntheseproces dat een efficiënt gebruik maakt van licht en warmte . De maïscyclus is verdeeld in drie verschillende ontwikkelingsfasen: de vegetatieve fase, de voortplantingsfase en de graanontwikkelingsfase.

Maize production h

Crop Stage Program
Belangrijke instructies voor gebruik: Als er tijdens het gebruik van ons product meerdere producten worden gemengd, kunnen er onvoorziene effecten optreden. Het is niet mogelijk om alle omstandigheden te voorzien die zich in de praktijk kunnen voordoen (bijv. temperatuur, soort water, gewasbeschermingsmiddelen). Daarom is het ten zeerste aan te bevelen om de compatibiliteit en de toepassing van de beoogde producten eerst op kleine schaal te testen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade die het gevolg kan zijn van interacties op basis van - vooral - mengsels met andere producten, gewasbeschermingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen en/of van ongewone omstandigheden (temperatuur, soort water, enz.). In geval van twijfel en voor informatie over de toepassingsgegevens kunt u contact opnemen met uw lokale leverancier, bezoek onze website: www.compo-expert.com of neem contact op via e-mail: info@compo-expert.com.

Gedetailleerde beschrijving

Maïszaadbehandeling bevordert de kieming en de ontwikkeling van de zaailingen (NutriSeed®).

Maïs groeit snel en neemt binnen enkele dagen aanzienlijke hoeveelheden voedingsstoffen op. De stikstofbehoefte wordt belangrijk na het 6-8-bladige stadium. Tussen dit stadium en het einde van de vrouwelijke bloei neemt maïs 85 % van zijn stikstof op.

In intensieve systemen wordt een startmeststof bij het zaaien geadviseerd.

Maïs is zeer gevoelig voor zinkdeficiëntie (te herkennen aan de geel gestreepte verkleuring tussen de bladnerven, in het 6-8-bladige stadium).


Focus op startbemesting:

Voor de startbemesting worden kleine hoeveelheden plantenvoedingsstoffen in de nabijheid van het zaad geplaatst, meestal tijdens het planten. Maïs is een plant van tropische oorsprong en mist dus kracht in het koude voorjaar. In het geval van vroeg zaaien, koude grond of een ongunstige toestand van het perceel en/of een gebrek aan bodemstructuur is een startbemesting van groot belang. Een nauwkeurige bemesting wordt verkregen door de startmeststof dicht bij het zaad te geven, zodat het kiemplantje optimaal gebruik kan maken van de voedingselementen. Het lokaliseren van de meststof in de buurt van het zaad tijdens het zaaien is een gevalideerde techniek die de efficiëntie van de voedingsstoffenvoorziening verhoogt en het risico op het uitspoelen van stikstof vermindert. Het verhoogt ook de fosforopname van de plant, omdat deze voedingsstof niet erg mobiel is in de bodemoplossing. De symptomen van fosfortekorten zijn groeivertraging (dwergplant) of rode bladeren (anthocyanen). Het EasyStart® assortiment is uitstekend geschikt om de plant te voorzien van de initiële behoefte. Er zijn verschillende formules beschikbaar al dan niet met de bodembacterie Bacillus subtilis.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: