3D Basfoliar Root Booster SL

Basfoliar® Root Booster SL

Vloeibare NP-meststof (20-5) met aminozuren voor een betere wortelgroei en droogtebestendigheid.
 • Biostimulerende effecten op basis van een speciale formulering van complexe aminozuren
 • Specifieke bevordering van de wortelgroei
 • Gemakkelijke opname en snelle beschikbaarheid van de aminozuren voor de plant

Beschrijving

Basfoliar® Root Booster SL is een vloeibare NP-meststof met een synthetisch aminozuurcomplex. Dankzij de specifieke formulering is het product zeer efficiënt en is het uitstekend verdraagzaam met grassen. Basfoliar® Root Booster SL wordt zowel door bladeren als wortels opgenomen. Het product is specifiek ontwikkeld voor toepassing in grasmatten, maar laat ook een uitstekende prestatie zien in andere gewassen zoals groenten of siergewassen.

Show more ... Show less ...

Samenstelling

EU-bemestingsproduct
VLOEIBARE MINERALE MESTSTOF - PFC 1(C)(I)(b)(ii)
Vloeibare meststof NP, 20-5
Voor gebruik in de gras- en tuinbouw.
Chloridearm

Inhoud
Nutrients
20,0 %

N

totaal stikstof
2,0 % nitraatstikstof
3,0 % ammoniumstikstof
15,0 % ureumstikstof

5,0 %

P2O5

totaal fosforpentoxide
5,0 % in water oplosbaar fosforpentoxide
5,0 % fosforpentoxide oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat

Alle nutriëntendeclaraties in massa-%.

Product bevat ureum, dat ammoniak kan afgeven en de luchtkwaliteit kan beïnvloeden. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden moeten passende saneringsmaatregelen worden genomen.

Opslagomstandigheden:
Bescherm opgeslagen meststof tegen vorst, licht, hoge temperatuur en vocht. Opslagtemperaturen: 5 °C tot 30 °C. Vermijd grote temperatuurschommelingen. De paletten niet stapelen. Let op de aanduidingen voor gevaarlijke stoffen op het label. Bewaar alleen in de originele verpakking. Na opening snel opgebruiken.

Informatie over veiligheid en milieu:
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en milieu te voorkomen.
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

Fysische vorm: Oplossing

Algemene informatie: PROFESSIONELE MESTSTOF

Verpakking

 • 1 l bottle
 • 2,5 l bus
 • 5 l canister
 • 10 l bus
 • 20 l canister
 • 200 l barrel
 • 1,000 l IBC
Not all delivery forms are available in all countries.

Lijst van ingrediënten

> 5% of net weight

Ureum1 (CAS 57-13-6), ammonium nitraat1 (CAS 6484-52-2), ammoniumfosfaat1 (CAS 10124-31-9)
1Met stoffen en mengsels als primair materiaal

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering als losse goederen in big bags of op pallets met zakken en bussen.
 • Beschermen van losse goederen tegen vocht tijdens het transport.
 • Beschermen van goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Transporteer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik eventueel een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten met gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag

Opslag algemeen

 • Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
 • Bewaar losse goederen binnen een gebouw en niet buiten. Houd de deuren gesloten en bedek de opgestapelde materialen.
 • Aangezien het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, moet het worden beschermd tegen regen en stilstaand water.
 • Let op de etiketten met gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
 • Controleer het etiket of het veiligheidsinformatieblad op de juiste transportcondities en opslagtemperaturen.

Opslag temperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslag termijn

 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: