3D EasyStart Plus

EasyStart® Plus 18-24-5

Microgranulaat als startermeststof. NPK meststof met de nadruk op stikstof en fosfor voor toepassing in het voorjaar om de groei te bevorderen.
 • Bevat traag werkende N vormen methyleen ureum en ISODUR®
 • Toepassing in de omgeving van het zaad garandeert een snellere ontwikkeling van de wortel.
 • Hogere meststof efficiëntie
 • Betere/diepere wortelgroei
 • Verbeterde startgroei
 • Vermindering van de stikstofuitspoeling
 • Extra spoorelementen (Fe, Mn, Zn) om een optimale groei te bewerkstelligen
 • Microgranulaat (0,5 tot 1,4 mm) voor de beste verdeling

Beschrijving

EasyStart® Plus is een complete langzaam werkende NPK-meststof met methyleen ureum en ISODUR® stikstof, hoog in fosfaat en met kalium en sporenelementen. Geschikt voor gebruik in maïs, suikerbieten, aardappelen en andere gewassen. EasyStart® Plus kan in de directe omgeving van het zaad worden geplaatst (bij het zaaien/poten met microgranulaatstrooier) en zorgt voor de aanvoer van voedingselementen aan de plant vanaf het begin. EasyStart® Plus bevat de hoogwaardige lange termijn stikstofvorm ISODUR® aangevuld met formaldehydestikstof. De hoogwaardige langzaam werkende stikstof verzekert het effect gedurende vele weken, zorgt voor het hoogste N-rendement en leidt zo tot een optimale groei. Elke korrel bevat alle voedingsstoffen en garandeert dus een zeer exacte verdeling van de hoofd- en sporenelementen.

Show more ... Show less ...

Samenstelling

EG-MESTSTOF
NPK-meststof N-P2O5-K2O 18-24-5 met isobutylideendiureumstikstof, methyleen ureum en sporenelementen.
Chloorarm

Precursorenwetgeving bijlage 2 product.

Inhoud
Nutrients
18,0 %

N

totale stikstof
10,9 % ammoniumstikstof
2,1 % IBDU-N
5,0 % MU-N

24,0 %

P2O5

neutraal ammoncitraat en in water oplosbaar fosfaat
20,0 % in water oplosbaar fosfaat

5,0 %

K2O

wateroplosbaar kaliumoxide

1,0 %

Fe

ijzer

0,5 %

Mn

mangaan

0,8 %

Zn

zink

1,0 %

MgO

totaal mangesiumoxide

Verpakking

 • 20 kg bag

Lijst van ingrediënten

> 5% of net weight

Diammoniumfosfaat*, methyleen ureum**, dolomiet*, kaliumsulfaat*, ISODUR®*, enz.
* Onbewerkte grondstoffen, stoffen of mengsels
** Polymeer

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering pallets met zakken.
 • Beschermen van losse goederen tegen vocht tijdens het transport.
 • Beschermen van goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Transporteer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag

Opslag algemeen

 • Pas altijd het FIFO-systeem toe (oudst geleverde product altijd eerst uitleveren)
 • Sla het product op in een schone, droge en geventileerde ruimte
 • Nooit paletten op elkaar stapelen
 • De paletten plaatsen op een waterdichte vloer, zonder scheuren of holten
 • Droog en vorstvrij stockeren bij maximaal 35 °C
 • Vermijd direct zonlicht op gestockeerde paletten
 • Koop enkel die hoeveelheden aan die je binnen afzienbare tijd in de markt kunt zetten
 • Eventueel geopende paletten altijd terug goed afdichten met een plastic zeil

Toepassing van het product door de loonwerker:

 • Pas altijd het FIFO-systeem toe (oudst geleverde product altijd eerst gebruiken)
 • Check bij ingieten van het product in de voorraadbak van de meststofstrooier of er geen kluiten in het product aanwezig zijn
 • Eventueel in de zak gevormde kluiten kunnen meestal gemakkelijk met de hand kapot geknepen worden. De kluiten zijn zelden echt hard of problematisch
 • Een geopende zak altijd volledig opgebruiken
 • Laat zo weinig mogelijk tijd tussen het openen van een zak en het aanbrengen in de voorraadbak van de meststofstrooier en het feitelijke strooien zelf
 • Vermijd indien mogelijk te strooien onder vochtige omstandigheden of in de regen (en zorg er dan zeker voor dat geen vocht in de voorraadbak kan doordringen
 • Draai de voorraadbak ‘s avonds altijd volledig leeg en reinig af en toe grondig alle aanvoerpijpen en –mechanismen en de voorraadbak

Opslag temperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslag termijn

 • Bij correcte opslag kan de meststof tot twee jaar na productie in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: