3D EasyStart Plus

EasyStart® Plus 18-24-5

Microgranulaat als startermeststof. NPK meststof met de nadruk op stikstof en fosfor voor toepassing in het voorjaar om de groei te bevorderen.
 • Bevat traag werkende N vormen methyleen ureum en ISODUR®
 • Toepassing in de omgeving van het zaad garandeert een snellere ontwikkeling van de wortel.
 • Hogere meststof efficiëntie
 • Betere/diepere wortelgroei
 • Verbeterde startgroei
 • Vermindering van de stikstofuitspoeling
 • Extra spoorelementen (Fe, Mn, Zn) om een optimale groei te bewerkstelligen
 • Microgranulaat (0,5 tot 1,4 mm) voor de beste verdeling

Beschrijving

EasyStart®Plus is een complete langzaam werkende NPK-meststof met methyleen ureum en ISODUR® stikstof, hoog in fosfaat en met kalium en sporenelementen. Geschikt voor gebruik in maïs, suikerbieten, aardappelen en andere gewassen. EasyStart® Plus kan in de directe omgeving van het zaad worden geplaatst (bij het zaaien/poten met microgranulaatstrooier) en zorgt voor de aanvoer van voedingselementen aan de plant vanaf het begin. EasyStart® Plus bevat de hoogwaardige lange termijn stikstofvorm ISODUR® aangevuld met formaldehydestikstof. De hoogwaardige langzaam werkende stikstof verzekert het effect gedurende vele weken, zorgt voor het hoogste N-rendement en leidt zo tot een optimale groei. Elke korrel bevat alle voedingsstoffen en garandeert dus een zeer exacte verdeling van de hoofd- en sporenelementen.

Show more ... Show less ...

Samenstelling

EU-bemestingsproduct
MINERALE MESTSTOF - PFC 1 (C) (I) (a) (ii)
NPK (SO3) complexe meststof 18-24-5 (+12,5) met micronutriënten
Chloridearm

Inhoud
Nutrients
18,0 %

N

stikstof totaal
10,9 % ammoniumstikstof
2,1 % isobutylideendiureumstikstof
5,0 % ureumformaldehyde

24,0 %

P2O5

fosforzuuranhydride totaal
20 % fosforzuuranhydride oplosbaar in water
24 % fosforzuuranhydride oplosbaar in water en in neutraal ammoniumcitraat

5,0 %

K2O

kaliumoxide oplosbaar in water

12,5 %

SO3

zwaveltrioxide totaal
11,25 % zwaveltrioxide oplosbaar in water

1,00 %

Fe

totaal ijzer, als sulfaat

0,50 %

Mn

totaal mangaan, als sulfaat

0,800 %

Zn

totaal zink, als sulfaat

Alleen te gebruiken in geval van erkende behoee. De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.

Opslagomstandigheden :
Bescherm opgeslagen meststof tegen vorst, licht, hoge temperaturen en vocht. Vermijd grote temperatuurschommelingen. Stapel niet meer dan twee pallets. Bewaar alleen in originele verpakking. Na opening snel opgebruiken.

Informatie over veiligheid en milieu:
Volg de gebruiksaanwijzing van dit product om risico's voor menselijke gezondheid en milieu te voorkomen.
EUH210: veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

Granulometrie: Korrels, 90% < 1,6 mm

Algemene informatie: VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Verpakking

 • 20 kg bag

Lijst van ingrediënten

> 5% of net weight

Diammoniumwaterstoffosfaat1 (CAS 7783-28-0), ureumformaldehyde8 (CAS 9011-05-6), kaliumsulfaat1 (CAS 7778-80-5), isobutylideendiureum1 (CAS 6104-30-9), dolomiet1 (CAS 16389-88- 1)
1stoffen en mengsels als primair materiaal
8Nutriëntenpolymeren

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering pallets met zakken.
 • Beschermen van losse goederen tegen vocht tijdens het transport.
 • Beschermen van goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Transporteer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag

Opslag algemeen

 • Pas altijd het FIFO-systeem toe (oudst geleverde product altijd eerst uitleveren)
 • Sla het product op in een schone, droge en geventileerde ruimte
 • Nooit paletten op elkaar stapelen
 • De paletten plaatsen op een waterdichte vloer, zonder scheuren of holten
 • Droog en vorstvrij stockeren bij maximaal 35 °C
 • Vermijd direct zonlicht op gestockeerde paletten
 • Koop enkel die hoeveelheden aan die je binnen afzienbare tijd in de markt kunt zetten
 • Eventueel geopende paletten altijd terug goed afdichten met een plastic zeil

Toepassing van het product door de loonwerker:

 • Pas altijd het FIFO-systeem toe (oudst geleverde product altijd eerst gebruiken)
 • Check bij ingieten van het product in de voorraadbak van de meststofstrooier of er geen kluiten in het product aanwezig zijn
 • Eventueel in de zak gevormde kluiten kunnen meestal gemakkelijk met de hand kapot geknepen worden. De kluiten zijn zelden echt hard of problematisch
 • Een geopende zak altijd volledig opgebruiken
 • Laat zo weinig mogelijk tijd tussen het openen van een zak en het aanbrengen in de voorraadbak van de meststofstrooier en het feitelijke strooien zelf
 • Vermijd indien mogelijk te strooien onder vochtige omstandigheden of in de regen (en zorg er dan zeker voor dat geen vocht in de voorraadbak kan doordringen
 • Draai de voorraadbak ‘s avonds altijd volledig leeg en reinig af en toe grondig alle aanvoerpijpen en –mechanismen en de voorraadbak

Opslag temperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslag termijn

 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: