3D Floranid Twin Turf

Floranid® Twin Turf 20-5-8(+2)

Slow-release NPK-meststof met ISODUR® en CROTODUR® (dubbele N-technologie) voor hoogwaardige sport- en siergazons.
 • Met de dubbele N-technologie van ISODUR® en CROTODUR®
 • Betrouwbare langzame stikstofafgifte over 3 a 4 maanden
 • Vermindering van het aantal strooibeurten en van het uitspoelen van voedingsstoffen
 • Optimale granulometrie voor een goede en egale verdeling
 • Formule die zeer geschikt is voor het voorjaar
 • Werkt reeds vanaf 5°C

Beschrijving

Floranid® Twin Turf, kan toegepast worden in het voorjaar als de behoefte van het gazon naar stikstof hoog is. Bijna 50% van de stikstof is onder traag werkende vormen, wat een optimale benutting verzekert. Ook de overige elementen zijn in een goed opneembare vorm aanwezig.
Floranid® Twin Turf bevat de dubbele N-technologie van ISODUR® en CROTODUR® voor een efficiënte en gecontroleerde stikstofafgifte over een periode tot 4 maanden. De dubbele N technologie zorgt voor een langdurige toevoer van voedingsstoffen, zorgt voor een maximaal N-rendement en leidt tot een optimale groei en een goede kleuring. Elke korrel bevat alle voedingsstoffen en garandeert dus een zeer exacte verdeling van alle voedingsstoffen.

Show more ... Show less ...

Samenstelling

EU-bemestingsproduct
Minerale meststof- PFC 1 (C) (I) (a) (ii)
NPK (MgO, SO3) complexe meststof 20-5-8 (+2+22,5) met micronutriënten
Chloridearm

Inhoud
Nutrients
20,0 %

N

totaal stikstof
2,5 % nitraatstikstof
8,0 % ammoniumstikstof
5,7 % isobutylideendiureum
3,8 % crotonylideendiureum

5,0 %

P2O5

totaal fosforpentoxide
3,8 % in water oplosbaar fosforpentoxide
5 % fosforpentoxide oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat

8,0 %

K2O

in water oplosbaar kaliumoxide

2,0 %

MgO

totaal magnesiumoxide
1,6 % in water oplosbaar magnesiumoxide

22,5 %

SO3

zwaveltrioxide totaal
21,25 % in water oplosbaar zwaveltrioxide

0,01 %

Cu

in water oplosbaar koper, als koperdinatrium, 100 % gechelateerd door EDTA

0,85 %

Fe

totaal ijzer, als sulfaat

0,1 %

Mn

totaal mangaan, als sulfaat

0,01 %

Zn

totaal zink, als sulfaat

Gechelateerde voedingsstoen zijn stabiel in het pH-bereik van 4-8.
Alleen te gebruiken in geval van erkende behoee. De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.

Opslagomstandigheden:
Bescherm opgeslagen meststof tegen vorst, licht, hoge temperaturen en vocht. Vermijd grote temperatuurschommelingen. Stapel niet meer dan twee pallets.
Bewaar alleen in originele verpakking. Na opening snel opgebruiken.

Informatie over veiligheid en milieu:
Volg de gebruiksaanwijzing om risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te vermijden.
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Korrelgrootteverdeling: Korrels, 90 % < 2,8 mm

Algemene informatie: PROFESSIONELE MESTSTOF


Verpakking

 • 25 kg zak

Lijst van ingrediënten

> 5% of net weight

Ammoniumsulfaatnitraat1, isobutylideendiureum1 (CAS 6104-30-9), kaliumsulfaat1 (CAS 7778-80-5), crotonylideendiureum1 (CAS 1129-42- 6), diammoniumwaterstoffosfaat1 (CAS 7783-28-0), kieseriet1 (CAS 14567-64-7)
1stoffen en mengsels als primair materiaal


Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering op pallets met zakken.
 • Bescherm goederen tegen vocht tijdens het transport.
 • Bescherm de goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Transporteren van meststoffen alleen bij gematigde temperaturen. Gebruik eventueel een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag

Opslag algemeen

 • Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
 • Sla losse goederen op in een gebouw en niet in de buitenruimte. Houd de deuren gesloten en dek gestapelde materialen af.
 • Aangezien het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, moet het worden beschermd tegen regen en stilstaand water.
 • Let eventueel op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.
 • Vermijd het stapelen van meer dan twee pallets op elkaar.
 • Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Alleen in de originele verpakking bewaren. Producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslag temperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslag termijn

 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: