product-group-slow-release-fertilizers-enforce

Enforce®

Meststoffen voor openbare groene ruimten en sportvelden met de traag werkende N bron ISODUR® en methyleen ureum

Beschrijving

Meststoffen voor openbare groene ruimten en sportvelden met de traag werkende N bron ISODUR<sup>®</sup> en methyleen ureum. Verschillende formules voorhanden zodat kan ingespeeld worden op de behoefte van dat moment: hoge stikstofformule in het voorjaar en een hoge kaliumformule voor zomer- en herfsttoepassingen.

Voordelen

  • Elke korrel bevat dezelfde samenstelling
  • Goede verdeling
  • Homogene verdeling van de nutriënten
  • Gelijkmatige, trage groei
  • Voorkomt N-uitspoeling
  • Lage zoutindex

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: