Public green _new

Openbaar groen

Efficiënte en duurzame voedingsstoffenvoorziening

Basisinformatie

Openbare grasperken zijn zeer belangrijk voor de levenskwaliteit in steden en gemeenten. Ze kunnen het microklimaat in de stedelijke omgeving verbeteren en sociale en culturele activiteiten genereren. De functionaliteit van deze gebieden is gebaseerd op adequate onderhouds- en bemestingsprogramma's.

Public green 2v

Gedetailleerde beschrijving

Openbare grasvelden worden gebruikt voor recreatie, vrije tijd en sport. De nutriëntenbehoefte en de intensiteit van de bemesting hangen samen met het type gebruik.

COMPO EXPERT biedt zowel langzaam en gecontroleerd vrijkomende minerale meststoffen als organische meststoffen aan. Voedingsstoffen zouden een lange periode moeten meegaan, omdat er in dit segment minder toepassingen gewenst zijn. Met producten uit de Floranid® Twin lijn (bijv. Floranid® Twin Permanent), de Basatop® lijn (bijv. Basatop® Sport) en NovaTec® lijn kunnen geschikte meststofprogramma's worden samengesteld. Steeds meer gemeenten volgen groene concepten met een focus op organische bemesting. COMPO EXPERT biedt organische meststoffen aan met de naam Terra Plus®.

Dus voor welk concept er ook gekozen wordt, we hebben de oplossing voor handen!

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: