City trees - Turf & Public greens

Stadsbomen

Vitale groei, optimale wortelontwikkeling en verhoogde stresstolerantie

Basisinformatie

Bomen en stedelijke beplanting zijn belangrijk om het microklimaat in steden te verbeteren. Bomen produceren zuurstof, adsorberen stof en vervuiling, verminderen lawaai, verhogen de luchtvochtigheid en koelen de temperatuur af door verdamping. Nieuw onderzoek bevestigt ook dat groene gebieden je een goed gevoel geven. Bomen en openbaar groen verbeteren dus de kwaliteit van het leven in de stad. Om de klimaat verbeterende voordelen van groen te verkrijgen is een optimale kwaliteit, gezondheid en functionaliteit van de planten nodig. Stedelijke omstandigheden zijn vaak niet geschikt voor planten. Een goede voorbereiding van de bodem en een langdurige aanvoer van voedingsstoffen tijdens het planten zijn van groot belang. Om de groei te bevorderen en de kwaliteit te verbeteren is het aan te bevelen om extra korrelvormige of vloeibare meststoffen toe te dienen.

Ook voor bestaande aanplantingen hebben we een programma om de bomen opnieuw vitaler te maken.

City tree 2


Gedetailleerde beschrijving

Stedelijke omgevingen zijn vaak niet optimaal voor bomen. Abiotische stressfactoren kunnen een negatieve invloed hebben op de groei, de gezondheid en de kwaliteit van de planten. Om een goede start en verdere ontwikkeling te garanderen is een zorgvuldige aanplant van groot belang. De standplaats en ruimte is zeker van belang! Om bodemverdichting te voorkomen, een beter organisch stofgehalte en een goed poriënvolume te verkrijgen, worden de bodemverbeteraars Agrosil® LR en Karisol® (Complex) gebruikt. Ze verbeteren de wortelontwikkeling, de microbiële bodemactiviteit en het kationenuitwisselingsvermogen.

Om een goede start van de groei en een langdurige ontwikkeling te ondersteunen, zijn meststoffen met een langzame afgifte zeer geschikt. Bij aanleg kan geopteerd worden om de gecoate meststof Basacote® in het substraat te mengen of in het plantgat te doseren. Deze zal dan al zijn voedingsstoffen over maanden (werkingsduur afhankelijk van gekozen product) vrijstellen, zodat de boom voldoende voeding heeft om goed te ontwikkelen.

Floranid® Twin Permanent kan dienen om de boom te voeden gedurende de opeenvolgende jaren. Floranid® Twin heeft zich in de praktijk alvast bewezen. Het bevat de zeer effectieve ISODUR® en CROTODUR® stikstof, die het risico op uitspoeling verminderen, plus hoeveelheden kalium, magnesium en sporenelementen.

In combinatie met irrigatie zijn ook vloeibare toepassingen met bijvoorbeeld Vitanica® RZ gebruikelijk. Om afvloeiingssituaties op de droge stadsbodems te voorkomen en om het gebruik van de voedingsstoffen te optimaliseren, is het aan te raden om een Kick® wetting agent te gebruiken.

Bij bestaande aanplantingen kan men in het plofsubstraat Triabon® doormengen. Triabon® bevat de 4-maanden werkende CROTODUR® stikstof (maar ook P, K, Mg en sporenlementen), waardoor een voeding gedurende een langere periode gegarandeerd wordt en het zout gehalte niet te hoog op loopt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: