City trees - Turf & Public greens

Zieleń miejska (drzewa)

Optymalny wzrost, zdrowy rozwój korzeni, większa wytrzymałość na stres

Podstawowe informacje

Drzewa są niezwykle istotnym elementem przestrzeni publicznej w miastach. Absorbują pyły i zanieczyszczenia, zmniejszają poziom hałasu, przyczyniają się do zwiększenia wilgotności powietrza i obniżenia temperatury. Co więcej, badania pokazują, że tereny zielone w mieście poprawiają samopoczucie mieszkańców. Wniosek jest prosty: zieleń poprawia warunki życia w mieście.

Niestety, warunki miejskie rzadko są optymalne dla roślin. Dobre przygotowanie gleby i dostarczanie składników odżywczych poprzez systematyczne nawożenie ma więc ogromne znaczenie, szczególnie w przypadku młodych nasadzeń.

City tree 2


Szczegółowy opis

W środowisku miejskim drzewa wystawione są na wiele abiotycznych czynników stresowych, które mogą mieć negatywny wpływ na ich wzrost i zdrowie. Wielu problemom można zapobiec, dostarczając odpowiednich składników odżywczych w kluczowym momencie ich wzrostu. Produkty poprawiające właściwości gleby Agrosil® LR i Agrosil® Algin wspomagają rośliny w warunkach stresowych, wpływają korzystnie na rozwój ich korzeni, aktywność mikrobiologiczną gleby i zdolność wymiany kationowej.

Dobry start można zapewnić, stosując nawozy o spowolnionym uwalnianiu. Polecamy Floranid® Twin Baumkraft i Floranid® Twin Permanent, których skuteczność wynika z zawartości azotu ISODUR® i CROTODUR®. W czym sekret? W tych nawozach specjalna powłoczka zmniejsza ryzyko wypłukiwania azotu. Zapewniają też drzewom odpowiednie ilości potasu i magnezu. Dodatkowo, Floranid® Twin Baumkraft jest pokryty Bacillus subtilis, E4-CDX® w celu wspierania rozwoju korzeni, zwiększenia dostępności składników odżywczych oraz wytrzymałości na suszę i choroby.

W przypadku terenów miejskich wyposażonych w systemy nawadniania można rozważyć płynne nawozy, np. Baumkraft® Fluid lub Vitanica® RZ.

Aby uniknąć spływu na suchych glebach miejskich i zoptymalizować wykorzystanie składników odżywczych, zaleca się stosowanie koncentratu nawilżającego Kick®.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: