Production Site Krefeld

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Dbałość o jakość i bezpieczeństwo oraz troska o środowisko naturalne są kluczowe we wszystkich naszych procesach.

Nasza odpowiedzialność

COMPO EXPERT GmbH jest świadomy swojej odpowiedzialności wobec człowieka i środowiska. Jakość, ochrona środowiska i bezpieczeństwo to nie dodatek, a integralna część prowadzenia biznesu.

Klienci detaliczni i użytkownicy końcowi oczekują wysokiej i zadowalającej jakości naszych produktów i usług. Dostawcy i partnerzy oczekują godnych zaufania relacji biznesowych, przynoszących korzyści obu stronom. Nasi pracownicy i sąsiedzi oczekują bezpiecznego środowiska pracy, jak również nienaruszonego środowiska. Spełnienie tych oczekiwań postrzegamy jako główne filary naszego trwałego sukcesu.

Dbałość o jakość i bezpieczeństwo oraz troska o środowisko naturalne są kluczowe we wszystkich naszych procesach.

Produkty wysokiej jakości

Stawiamy sobie za cel oferowanie produktów wysokiej jakości. W tym celu pracujemy z systemem zarządzania jakością, który wspiera i stale optymalizuje procesy, zgodnie z naszymi zasadami ciągłego doskonalenia, orientacji na klienta i przejrzystości. Od 1997 roku posiadamy certyfikat DIN EN ISO 9001.

Bezpieczeństwo

Codzienne bezpieczeństwo produkcji zależy od jakości technicznej urządzeń, bezpiecznych procedur operacyjnych, troski o bezpieczeństwo ludzi i odpowiedniej postawy.

Ważne jest, aby dzielić się spostrzeżeniami z całą organizacją w celu poprawy standardów technicznych, identyfikacji obszarów ryzyka, minimalizacji wpływu na środowisko oraz udoskonalania procedur.

Podobnie jak w przypadku wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz ochroną środowiska, kierownictwo jest odpowiedzialne, wraz z pracownikami, za identyfikację wszelkich problemów i niedoskonałości i znajdowanie skutecznych rozwiązań.

Produkcja przyjazna dla środowiska

Emisje (spaliny, ścieki, odpady, hałas itp.) są ściśle monitorowane, tak aby wykryć nawet niewielkie odchylenia od wartości normalnych. Umożliwia to stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa.

Zawsze staramy się zwiększać wydajność naszych zakładów produkcyjnych, aby zminimalizować emisje i chronić zasoby naturalne. Naszą intencją jest przewidywanie i realizowanie potencjałów oszczędności już na etapie rozwoju produktów i planowania instalacji. W ten sposób udaje się pogodzić zasady ekologiczne i ekonomiczne w naszym systemie zarządzania środowiskowego.

Proaktywny dialog z interesariuszami i urzędami zapewnia niezbędną przejrzystość w naszym przedsiębiorstwie. Od roku 2015 posiadamy certyfikat ISO 14001.

Działanie efektywne energetycznie

Dążymy do energooszczędnych rozwiązań przy produkcji i użytkowaniu naszych produktów. Cel ten realizujemy w szczególności na etapie zakupu towarów i usług, a także przy projektowaniu i eksploatacji naszych zakładów.

Dążymy do długoterminowego ograniczania zużycia energii. W procesie ciągłego doskonalenia oszczędnie wykorzystujemy energię i zwiększamy naszą efektywność energetyczną. Stosujemy najnowocześniejsze technologie pomagające zwiększyć naszą efektywność energetyczną.

Naszym celem jest poprawa bilansu energetycznego i tym samym długofalowa redukcja emisji CO2. W ramach naszego systemu zarządzania energią stale odkrywamy potencjał optymalizacji i oszczędności i udoskonalamy nasze wewnętrzne procesy. Od 2015 roku posiadamy certyfikat ISO 50001.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: