COMPO EXPERT R&D Center

Centrum Badań i Rozwoju

Centrum Badawczo-Rozwojowe COMPO EXPERT koordynuje optymalizację jakości i rozwój innowacyjnych produktów na całym świecie we współpracy z wiodącymi firmami, instytutami badawczymi i uniwersytetami.

W Centrum Badawczo-Rozwojowym COMPO EXPERT we współpracy z wiodącymi firmami, niezależnymi instytutami badawczymi i uczelniami prowadzona jest optymalizacja jakości oraz rozwój innowacyjnych produktów.

Własne Centrum R&D COMPO EXPERT w Münster-Wolbeck od 2009 roku koordynuje działania badawczo-rozwojowe na całym świecie w ponad 25 krajach w Europie, Ameryce Południowej i Azji.
Obecne kierunki badań obejmują rozwój biostymulatorów do witalizacji roślin, a także zastosowanie nowych technologii nawozów dolistnych i doglebowych.

Dzięki wieloletnim badaniom i doświadczeniu COMPO EXPERT jest kompetentnym partnerem w dziedzinie nawożenia.


Badania


Cele i kluczowe działania

Jednostka R&D COMPO EXPERT zajmuje się wyjaśnianiem zagadnień biologicznych, ogrodniczych i agronomicznych dotyczących stosowania nawozów i biostymulatorów. Takie pytania są powszechnie zadawane przez rynki, jednostki marketingowe, menadżerów ds. upraw, zarządzania produktami oraz grupę badawczo-rozwojową. W tym zakresie prowadzone są:

 • Ocena porównawcza nowych prototypów produktów, mająca na celu optymalizację istniejącego portfolio produktowego - nawozów mineralnych (NPK), nawozów stabilizowanych DMPP, nawozów o kontrolowanym uwalnianiu (CRF), nawozów o spowolnionym uwalnianiu (SRF), soli rozpuszczalnych w wodzie do fertygacji, nawozów płynnych, nawozów dolistnych oraz biostymulatorów.
 • Poprawa efektywności nawozów z wykorzystaniem nowych technologii w celu zapewnienia roślinom dostępności składników pokarmowych przez dłuższy czas.
 • Wybór i dalszy rozwój biostymulatorów w celu zwiększenia odporności upraw, co pozwoli na optymalne funkcjonowanie roślin w warunkach niekorzystnych (stresowych).
 • Ocena produktów i prototypów, również do praktycznego zastosowania w niekorzystnych warunkach produkcji, takich jak stres abiotyczny (niedobór wody, zasolenie, poziom pH).
 • Optymalizacja przyjaznych dla środowiska strategii nawożenia w celu zmniejszenia strat poprzez ulatnianie i mieszanie.
 • Ocena różnych technik aplikacji: doglebowa, fertygacja, dolistna.

Rośliny uprawne

Nawozy i biostymulatory COMPO EXPERT są stosowane w wielu różnych uprawach. Do celów doświadczalnych, idealne uprawy są wybierane w oparciu o kwestie produkcyjne, warunki środowiskowe i znaczenie gospodarcze. Kilka przykładów roślin uprawnych:

Rośliny ozdobne

 • Wawrzyn szlachetny (Laur zwyczajny)
 • Dalia
 • Fuksja
 • Pelargonia
 • Poinsecja

Warzywa

 • Pomidor
 • Słodka papryka
 • Ogórek
 • Cukinia
 • Oberżyna (Bakłażan)

Owoce

 • Jabłko
 • Cytrusy

Owoce jagodowe

 • Truskawka
 • Borówka wysoka
 • Malina

Uprawy wielkoobszarowe

 • Kukurydza
 • Pszenica
 • Jęczmień
 • Rzepak
 • Ryż
 • Słonecznik
 • Ziemniak

Trawa darniowa

 • Boiska sportowe
 • Pola golfowe
 • Życica

Ogólne uprawy modelowe

 • Kapusta chińska
 • Fasola

Zakres działań

R&D Content Picture

W COMPO EXPERT spektrum możliwości prowadzenia doświadczeń sięga od eksperymentów o wysokiej wydajności w laboratorium, przez uprawy pod osłonami, aż do eksperymentów polowych dla upraw wielkoobszarowych oraz wieloletnich doświadczeń w sadach owocowych. Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu badań na małą i na dużą skalę:

 • Doświadczenia laboratoryjne z użyciem szalek Petriego lub systemów hydroponicznych.
 • Eksperymenty szklarniowe w uprawie pod osłonami.
 • Eksperymenty w tunelach.
 • Doświadczenia na średnią skalę, w tym z roślinami w symulowanych warunkach zewnętrznych.
 • Próby polowe, wielkoobszarowe.
 • Doświadczenia w młodych lub rozwiniętych sadach.
 • Doświadczenia na powierzchni boisk sportowych i terenów golfowych.

Wnioskowanie

 • Określanie parametrów wzrostu, wydajności i jakości.
 • Badania przesiewowe w celu oceny wczesnych skutków czynników istotnych w fazie zakładania upraw.
 • Ocena rozwoju korzeni przy użyciu ryzotronów.
 • Wykorzystanie nieniszczących technologii do fenotypowania roślin o istotnych parametrach, takich jak:
  Wzrost, wysokość roślin, powierzchnia liści: przy użyciu technologii skanowania w podczerwieni.
  Określenie szybkości przyrostu np. wysokości roślin, pokrycia powierzchni, wzrostu na powierzchni za pomocą standaryzowanego fotoboksu.
  Wskaźniki biochemiczne, takie jak zawartość chlorofilu, antocyjanu i flawonolu: przy użyciu mikroskopii fluorescencyjnej i transmisyjnej.

Zarządzanie wiedzą

Centralna jednostka badawczo-rozwojowa ściśle współpracuje z międzynarodowymi oddziałami COMPO EXPERT. Pomaga to zapewnić skuteczne budowanie i dzielenie się wiedzą w zakresie nawozów i biostymulatorów. Do najważniejszych działań w zakresie budowania i dzielenia się wiedzą można zaliczyć:

Spotkania grup R&D

Są organizowane corocznie i tworzą platformę wymiany informacji na temat strategii badawczych, innowacji, wyników badań i doświadczeń w ramach globalnego zespołu R&D COMPO EXPERT.

Prezentacje dotyczące badań i rozwoju

Objaśnienie struktury badań i rozwoju oraz kluczowych projektów badawczych na rynkach COMPO EXPERT.

SharePoint

Wewnętrzna sieć służąca cyfrowej wymianie informacji i wyników doświadczeń.

Wymiana naukowa

Udział w konferencjach naukowych, warsztatach i spotkaniach technicznych.

Szkolenie menedżerów produktów

Nowi pracownicy przechodzą intensywne szkolenia na temat specyfiki i zastosowań istniejących produktów oraz zapoznają się z najważniejszymi projektami badawczo-rozwojowymi.

Otwarte drzwi

Otwarte drzwi dla gości z różnych krajów, studentów, partnerów i klientów w ramach wymiany wiedzy na konkretny temat.

Oferta dla studentów

Studenci mogą angażować się w działalność jednostki R&D w zakresie szkoleń i/lub praktyk. Ponadto słuchacze studiów licencjackich i magisterskich mają możliwość prowadzenia badań naukowych pod nadzorem wykwalifikowanej kadry naukowej.


Współpraca i budowanie sieci kontaktów

Dzięki ciągłej i długotrwałej pracy, centralna jednostka R&D buduje globalną sieć kontaktów, która umożliwia prowadzenie badań teoretycznych i praktycznych. Centralnie koordynowane działania są wspierane i udoskonalane przez lokalne oddziały COMPO EXPERT. Działania R&D prowadzone na poziomie lokalnym są kluczowe dla długoterminowego sukcesu, gdyż powodzenie nowych produktów na poszczególnych rynkach zależy w dużym stopniu od wyników eksperymentalnych uzyskanych w poszczególnych krajach.

Dzięki współpracy z silnymi i wiarygodnymi partnerami możliwe jest określenie różnych potrzeb badawczych w zakresie ulepszania i testowania produktów, co przyczynia się do ogólnego rozwoju firmy. Wyraźny i trwały postęp jest możliwy tylko przy wsparciu wykwalifikowanego międzynarodowego zespołu.


Partnerzy i współpracownicy

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: