COMPO EXPERT R&D Center

Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης

Το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης COMPO EXPERT συντονίζει τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια.

Στο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης της COMPO EXPERT, πραγματοποιούνται βελτιστοποιήσεις ποιότητας και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες, ανεξάρτητα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια.

Από το 2009, το κέντρο Ε&Α της COMPO EXPERT στο Münster-Wolbeck συντονίζει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σε περισσότερες από 25 χώρες σε Ευρώπη, Νότιο Αμερική και Ασία. Την τρέχουσα περίοδο η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βιοδιεγερτών και την χρήση νέων τεχνολογιών για τα διαφυλλικά και εδαφικά λιπάσματα.

Χάρη σε δεκαετίες έρευνας και εμπειρίας, η COMPO EXPERT είναι ο ικανός συνεργάτης για τη γονιμοποίηση.


Ερευνα


Στόχοι και βασικές δραστηριότητες

Η μονάδα R & D της COMPO EXPERT συμμετέχει στην αποσαφήνιση πολλών βιολογικών, κηπευτικών και αγρονομικών ερωτημάτων σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων και βιοδιεγερτών.

Τέτοια ερωτήματα εγείρονται συνήθως από τις αγορές, τις μονάδες μάρκετινγκ, τους διαχειριστές καλλιεργειών, τη διαχείριση προϊόντων και την ομάδα R & D. Οι τυπικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

 • Συγκριτική αξιολόγηση πρωτοτύπων νέων προϊόντων με στόχο τη βελτιστοποίηση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου προϊόντων - (NPK) ορυκτά λιπάσματα, λιπάσματα σταθεροποιημένα με DMPP, λιπάσματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης (CRF), λιπάσματα αργής αποδέσμευσης (SRF), υδατοδιαλυτά λιπάσματα, υγρά λιπάσματα, λιπάσματα για διαφυλλική εφαρμογή και βιοπδιεγέρτες.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λιπασμάτων χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών στα φυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
 • Επιλογή και περαιτέρω ανάπτυξη βιοδιεγερτών για την αύξηση της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών, επιτρέποντας τη βέλτιστη απόδοση των φυτών υπό συνθήκες μη ιδανικές(στρες)
 • Αξιολόγηση προϊόντων και πρωτοτύπων, επίσης για πρακτική χρήση υπό συνθήκες όπως αβιοτικές καταπονήσεις (έλλειψη νερού, αλατότητα, επίπεδα pH)
 • Βελτιστοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον στρατηγικών λίπανσης για τη μείωση των απωλειών μέσω της έκπλυσης και εξαέρωσης.
 • Αξιολόγηση διαφορετικών τεχνικών εφαρμογής: χώμα, γονιμοποίηση, φύλλωμα

Ερευνητικές καλλιέργειες

Τα λιπάσματα και οι βιοδιεγέρτες της COMPO EXPERT χρησιμοποιούνται σε ένα μεγάλο φάσμα καλλιεργειών, οι οποίες επιλέγονται ανάλογα με το υπό εξέταση ζήτημα, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την οικονομική συνάφεια. Εύρος καλλιεργειών:

Καλλωπιστικά

 • Κοινή δάφνη
 • Ντάλια
 • Φουξία
 • Γεράνι
 • Poinsettia

Κηπευτικά

 • Ντομάτα
 • Γλυκό πιπέρι
 • Αγγούρι
 • Κολοκύθι
 • Μελιτζάνα
 • Φασόλι
 • Κινέζικο λάχανο

Φρούτα

 • Μηλοειδή
 • Εσπεριδοειδή

Μούρα

 • Φράουλες
 • Blueberries
 • Raspberry

Εκτατικές καλλιέργειες

 • Καλαμπόκι
 • Σιτάρι
 • Κριθάρι
 • Ελαιοκράμβη
 • Ρύζι
 • Ηλιοτρόπιο
 • Πατάτα

Αστικό πράσινο & χλοοτάπητας

 • Γήπεδα
 • Γκολφ
 • Lollium

Οπωροφόρα & Αμπέλι

 • Αμπέλι
 • Ελιά

Πεδία Εφαρμογών

R&D Content Picture

Στην COMPO EXPERT , το φάσμα των δυνατοτήτων διεξαγωγής πειραμάτων κυμαίνεται από πειράματα υψηλής απόδοσης στο εργαστήριο έως καλλιέργειες σε γλάστρες σε ελεγχόμενο περιβάλλον , πειράματα πεδίου για εκτατικές καλλιέργειες και μακροπρόθεσμα πειράματα σε οπωρώνες. Η εμπειρία και οι δυνατότητές μας δίδονται ως παράδειγμα παρακάτω:

 • Εργαστηριακά πειράματα με χρήση τρυβλίων Petri ή υδροπονικών συστημάτων
 • Πειράματα θερμοκηπίου υπό προστατευμένη καλλιέργεια
 • Πειράματα σε πλαστικές σήραγγες
 • Δοκιμές με γλάστρες σε κρύα σπίτια και ανοιχτούς χώρους
 • Ανοιχτές δοκιμές πεδίου με καλλιέργειες στρέμματος
 • Πειράματα σε νέους και σε καθιερωμένους οπωρώνες
 • Αθλητικά γήπεδα και γήπεδα γκολφ

Αξιολογήσεις

 • Προσδιορισμός παραμέτρων ανάπτυξης, απόδοσης και ποιότητας
 • Διαλογή πειραμάτων για την αξιολόγηση των πρώιμων επιδράσεων κατά τη φάση της καλλιέργειας
 • Αξιολόγηση της ανάπτυξης ριζών χρησιμοποιώντας ριζότρονα
 • Χρήση μη καταστροφικών τεχνολογιών για φαινότυπο φυτών με διαφορετικές παραμέτρους, όπως:
  Ανάπτυξη, ύψος φυτού και περιοχή φύλλων χρησιμοποιώντας τεχνολογία σάρωσης υπέρυθρων
  Η πυκνότητα των φυτών και το εμβαδόν του εδάφους χρησιμοποιούν ειδικά προσαρμοσμένο φωτογραφικό κουτί
  Βιοχημικοί δείκτες όπως η περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη, ανθοκυανίνη και φλαβονόλη χρησιμοποιώντας τεχνολογία φθορισμού και μετάδοσης

Διαχείριση γνώσης

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της COMPO EXPERT δρα διεθνώς μαζί με τις θυγατρικές COMPO EXPERT για να διασφαλίσει την ανάπτυξη και μεταφορά γνώσης και εμπειρίας στον τομέα των λιπασμάτων και βιοδιεγερτών. Οι κύριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

Συνάντηση Ε & Α

Οργανώνεται σε ετήσια βάση και δημιουργεί μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ερευνητικές στρατηγικές, καινοτομίες, ερευνητικά αποτελέσματα και εμπειρίες μέσα στην παγκόσμια ομάδα Ε & Α COMPO EXPERT

Παρουσιάσεις Ε & Α

Διευκρίνιση της δομής Ε & Α και των σημαντικότερων ερευνητικών δραστηριοτήτων στις αγορές COMPO EXPERT

Κοινόχρηστο σημείο

Ένα εσωτερικό δίκτυο για την ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών και πειραματικών αποτελεσμάτων

Επιστημονική ανταλλαγή

Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, εργαστήρια και τεχνικές συναντήσεις

Εκπαίδευση διαχειριστών προϊόντων

Οι νέοι συνάδελφοι λαμβάνουν εντατική εκπαίδευση σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και τις χρήσεις των υπαρχόντων προϊόντων και λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα πιο σημαντικά έργα Ε & Α

Ξεναγήσεις

Υπηρεσία υποστήριξης για επισκέπτες από διαφορετικές χώρες, ξεναγήσεις για επισκέπτες, μαθητές, συνεργάτες και πελάτες

Προσφορά για μαθητές

Οι μαθητές ενδέχεται να εμπλακούν στη μονάδα Ε & Α στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ή / και της πρακτικής άσκησης. Στην κορυφή, B.Sc. και M.Sc. οι υποψήφιοι ενδέχεται να έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την επιστημονική τους έρευνα υπό την επίβλεψη ειδικευμένου επιστημονικού προσανατολισμού


Δικτύωση και συνεργασία

Με μια συνεχή και μακροπρόθεσμη εργασία, η κεντρική μονάδα Ε & Α δημιουργεί ένα παγκόσμιο δίκτυο που επιτρέπει τη διεξαγωγή ή τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Οι κεντρικά συντονισμένες δραστηριότητες υποστηρίζονται και τροποποιούνται από τις εθνικές θυγατρικές COMPO EXPERT . Αυτές οι τοπικές δραστηριότητες Ε & Α είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η επιτυχία των νέων προϊόντων στις αγορές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα πειραματικά αποτελέσματα που λαμβάνονται στις αντίστοιχες χώρες.

Μέσω της συνεργασίας με ισχυρούς και αξιόπιστους συνεργάτες είναι δυνατόν να προσδιοριστούν διαφορετικές ερευνητικές απαιτήσεις για τη βελτίωση και τη δοκιμή προϊόντων και για τη συμβολή στη γενική ανάπτυξη της εταιρείας. Τέλος, οι σαφείς και βιώσιμες προόδους είναι δυνατές μόνο με την υποστήριξη μιας διεθνώς εξειδικευμένης ομάδας.


Συνεργάτες & Σύλλογοι

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: