Ιχνοστοιχεία

Πάντα ένα βήμα μπροστά - ιχνοστοιχεία υψηλής συγκέντρωσης με χηλικό παράγοντα

Ομάδες προϊόντων

Περιγραφή

Τα ιχνοστοιχεία υποστηρίζουν τα φυτά σε κρίσιμα στάδια ανάπτυξης και καθορίζουν την απόδοση και την ποιότητα. Αν και πολλά εδάφη περιέχουν επαρκή θρεπτικά συστατικά, αυτά συχνά δεν είναι διαθέσιμα στα φυτά. Επομένως, παρέχουμε 3 διαφορετικές σειρές προϊόντων που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις. Τα γνωστά, πλήρως χηλικοποιημένα προϊόντα Fetrilon® για εφαρμογή φυλλώματος, τα χηλικά σίδηρα Basafer® για εφαρμογή στο έδαφος και επιπλέον το φάσμα θρεπτικών στοιχείων για τις ειδικές ανάγκες των εκτατικών καλλιεργειών.

Οφέλη

  • Υψηλά συμπυκνωμένα χηλικά ιχνοστοιχεία
  • Για θεραπεία ή προληπτική παροχή ιχνοστοιχείων

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: