Sustainability Teaser

Βιωσιμότητα

Αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της εταιρείας μας
Logo CE Sustainability + UN Global Compact

Εξειδίκευση και εξελιγμένες τεχνολογίες - έτσι ανοίγουμε το δρόμο για μια βιώσιμη γεωργία!

Με τα λιπάσματα και τους βιοδιεγέρτες μας, συμβάλλουμε στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας τροφίμων και υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με τεχνικές συμβουλές υψηλής ποιότητας σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να κάνουμε τη λίπανση πιο βιώσιμη και αποτελεσματική. Για χρόνια, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων στην ανάπτυξη των προϊόντων μας, προκειμένου να κάνουμε τη λίπανση πιο βιώσιμη και αποτελεσματική. Αναγνωρίζουμε την οικολογική, οικονομική και κοινωνική μας ευθύνη και εργαζόμαστε με τον Οδικό Χάρτη Αειφορίας για τη συνεχή βελτίωση των ανησυχιών των μετόχων μας και της εταιρείας μας. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον!

Επί του παρόντος, η εστίασή μας είναι στους πέντε παρακάτω Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, για τους οποίους μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δραστηριότητές μας και να εστιάσετε εδώ...


Η COMPO EXPERT υποστηρίζει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ


Οι πρωτοβουλίες μας για την αειφορία

Low-carbon ammonia

Low-Carbon Ammonia

Low-carbon ammonia

COMPO EXPERT is working intensively to reduce greenhouse gas emissions. In a holistic approach, we do not only consider our production, but also our raw materials as well as the transport and application of our products.
In the long term we are striving to purchase ever more sustainable raw materials of specified quality. We are starting with ammonia, our most important raw material, which has the largest CO2 backpack due to its energy-intensive production.
From the second quarter of 2024, we will be purchasing 25% of our ammonia demand in a low-carbon variety, which will significantly reduce the footprint of our products.
This measure is expected to avoid about 15,000 tons of CO2 emissions per year. This saving is almost as high as the total greenhouse gas emissions of our COMPO EXPERT plants combined.

Icon Handshake

COMPO EXPERT joins UN Global Compact

UN Global Compact

We are pleased to announce that COMPO EXPERT has joined the United Nations Global Compact, a voluntary leadership platform for the development, implementation, and disclosure of responsible business practices. With this announcement, we commit ourselves to the 10 principles and the Sustainable Development Goals (SDG). This reaffirms our commitment to sustainable and responsible business practices.

By becoming a participant in the UN Global Compact, we align ourselves with a global initiative that encourages businesses to adopt socially and environmentally responsible policies. This partnership reflects our dedication to fostering sustainable development, promoting human rights, labor standards, environmental stewardship, and anti-corruption efforts.

At COMPO EXPERT, we believe that sustainable business practices are integral to creating a positive impact on society and the environment. Joining the UN Global Compact is a significant step in our journey towards a more sustainable future. We look forward to collaborating with like-minded organizations, sharing best practices, and contributing to the collective effort to address global challenges.

it recycle

IT Refurbishment

IT Refurbishment

We are pleased to announce that we are now working with the certified IT refurbisher AfB social & green IT. Through this partnership, we are giving our company hardware a second life and making a joint contribution to environmental protection and inclusion.
In March 2024, the first disused notebooks, monitors and PCs from COMPO EXPERT GmbH were brought to the nearest AfB branch. There, the hardware is refurbished by the AfB Group, equipped with the latest operating system and resold. In this way, we give our hardware a second life and reduce emissions and conserve valuable resources by avoiding new production.
In addition to this ecological contribution, used hardware at AfB is not only "green", but also "social". This is because it is a non-profit inclusion company. Of the approximately 660 employees, around 48% are severely disabled.

Icon Sustainabilty Project Amphore

AMPHORE

Amphore Project_Kläranlage Bottrop Blossey

Η προσέγγιση R3 (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση) είναι ένα περαιτέρω συστατικό της στρατηγικής αειφορίας μας. Υπό αυτή την έννοια, η COMPO EXPERT εργάζεται για τη χρήση τοπικά παραγόμενου φωσφορικού οξέος με φώσφορο που ανακυκλώνεται από την ιλύ λυμάτων. Με αυτό το μέσο, κάνουμε μια πολύπλευρη περιβαλλοντική συμβολή στην προστασία των παγκόσμιων πόρων. Το μερίδιο φωσφόρου στα λύματα και το έδαφος έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα την υπερβολική οξίνιση. Για να αποφευχθεί περαιτέρω συγκέντρωση, η COMPO EXPERT συμμετέχει ως συνδεδεμένος εταίρος στο AMPHORE-Project. Πρόκειται για ένα περιφερειακό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων που στοχεύει στην ανακύκλωση του φωσφόρου από τη λάσπη. Η παραπάνω εικόνα δείχνει τη μελλοντική τοποθέτηση της μονάδας επίδειξης στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Bottrop που λειτουργεί από την Emschergenossenschaft, κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής μας στο Krefeld της Γερμανίας. Η χρήση αυτού του ανακυκλωμένου φωσφορικού υλικού στην παραγωγή λιπασμάτων μας κάνει την COMPO EXPERT περήφανη πρωτοπόρο σε αυτόν τον τομέα. Η εφαρμογή αυτής της τεχνικής θα μειώσει την υπερεκμετάλλευση από την εξόρυξη και θα υποστηρίξει την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής μας αλυσίδας, ενώ θα μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα. Αυτήν τη στιγμή αναλύουμε περαιτέρω ευκαιρίες για χρήση παρόμοιων μεθόδων με άλλες πρώτες ύλες.

Sustainability Project Reforestation

Εμπλοκή στην Αναδάσωση

Sustainability Project Reforestation

Η COMPO EXPERT βλέπει τη βελτιστοποίηση του αποτυπώματος CO2 ως στρατηγικό στοιχείο. Πρόσφατα μας προσλάβαμε για ένα έργο αναδάσωσης που εστιάζει στην αποκατάσταση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Στο COMPO EXPERT, η βελτιστοποίηση του αποτυπώματος CO2 είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος βιωσιμότητας 2025. Ένας σημαντικός στόχος είναι να καταστεί ουδέτερο σε CO2 τα επόμενα χρόνια. Η COMPO EXPERT θέλει να το πετύχει με βάση την "αρχή του ARC": Αποφύγετε, Μείωση και Αποζημίωση. Το 2021 η COMPO EXPERT συνεργάστηκε με τη DEUTIM σε ένα έργο αναδάσωσης στη νότια Γερμανία (Allgäu). Αυτό θα βοηθήσει στην αναδόμηση των υποβαθμισμένων περιοχών και θα συμβάλει στη βιοποικιλότητα φυτεύοντας επαγγελματικά μικτά δάση σταθερά στο κλίμα. Επιπλέον, ένα από τα έργα παγκόσμιας υπογραφής «Forestry» που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ασχολείται με την ανάκτηση διαφορετικών δέντρων, φυτών και εδαφών χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προγραμμάτων διατροφής φυτών υψηλής απόδοσης.

Sustainability Project Photovoltaic System

Φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ισπανία

Sustainability Project Photovoltaic System Spain

Το 2022, εγκαταστήσαμε με επιτυχία ένα υπερσύγχρονο φωτοβολταϊκό σύστημα στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας στο La Vall D'Uixó της Ισπανίας. Αυτό το σύστημα αιχμής διαθέτει χωρητικότητα 705.091 kWh ετησίως, συμβάλλοντας σημαντικά στους στόχους αειφορίας μας. Αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, θα μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα και θα μειώσουμε σημαντικά τα ενεργειακά μας έξοδα. Αυτή η εγκατάσταση μας επιτρέπει να εξοικονομήσουμε περίπου το 33% της συνολικής μας κατανάλωσης ενέργειας, με αποτέλεσμα μια αξιοσημείωτη μείωση κατά 230 τόνους εκπομπών CO2 ετησίως, που ισοδυναμεί με 1900 δέντρα/έτος. Έχοντας εγκαταστήσει το πρώτο μας φωτοβολταϊκό σύστημα, έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς ένα καθαρότερο, πιο πράσινο μέλλον για την εταιρεία μας και τον πλανήτη.

Sustainability Project Idea Contest

Διαγωνισμός Ιδεών Αειφορίας

Sustainability Project Idea Contest

Για να κάνουμε τη στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα μια ιστορία επιτυχίας, είναι απαραίτητο για την COMPO EXPERT, να ενσωματώσει τις ιδέες, τη γνώση και τις διαφορετικές οπτικές γωνίες από τους >700 υπαλλήλους μας που είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, ξεκινήσαμε έναν διαγωνισμό ιδεών βιωσιμότητας, όπου ζητήσαμε από όλους στην εταιρεία να παράσχουν συγκεκριμένα μέτρα για την υποστήριξη οποιουδήποτε από τους Top5 SDGs μας. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι που έφτασαν 120 καλά επεξεργασμένες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ιδέες! Οι Top10 ιδέες βραβεύτηκαν με ένα προσωπικό δώρο για τον πάροχο ιδεών και μια δωρεά που θα μπορούσε να γίνει σε ένα βιώσιμο έργο της επιλογής των εργαζομένων. Τότε αρχίσαμε να υλοποιούμε και να υλοποιούμε όχι μόνο τις βραβευμένες αλλά και άλλες υπέροχες ιδέες του διαγωνισμού μας!


Πώς προσεγγίζουμε τους παγκόσμιους στόχους

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: