Sustainability Teaser

Duurzaamheid

Integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie
Logo CE Sustainability + UN Global Compact

Expertise en geavanceerde technologieën - zo plaveien we de weg naar duurzame landbouw!

Met onze meststoffen en biostimulanten dragen we bij aan het veiligstellen van de voedselvoorziening en ondersteunen we onze klanten over de hele wereld met technisch advies van hoge kwaliteit om bemesting duurzamer en efficiënter te maken. Al jaren gebruiken we grondstofbesparende technologieën in onze productontwikkeling om bemesting duurzamer en efficiënter te maken.

We erkennen onze ecologische, economische en sociale verantwoordelijkheid en werken met onze Sustainability Roadmap aan de voortdurende verbetering van de belangen van onze stakeholders en ons bedrijf. Op deze manier dragen we bij aan een duurzamere toekomst!

We zijn een voorstander van het Global Compact van de VN en hechten veel waarde aan 10 principes van de VN en de SDG's. Onze focus ligt momenteel op de vijf onderstaande Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waarvoor je hier meer informatie over onze activiteiten en focus kunt vinden...


COMPO EXPERT ondersteunt de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling


Onze duurzaamheidsinitiatieven

Low-carbon ammonia

Lage CO2 emissie ammoniak

Low-carbon ammonia

COMPO EXPERT werkt intensief aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. In een holistische benadering kijken we niet alleen naar onze productie, maar ook naar onze grondstoffen en het transport en de toepassing van onze producten.
Op de lange termijn streven we ernaar om steeds duurzamere grondstoffen van gespecificeerde kwaliteit in te kopen. We beginnen met ammoniak, onze belangrijkste grondstof, die de grootste CO2-rugzak heeft vanwege de energie-intensieve productie.
Vanaf het tweede kwartaal van 2024 zullen we 100% van onze ammoniakbehoefte voor Europa inkopen in een lage CO2 emissie variant, wat de voetafdruk van onze producten aanzienlijk zal verkleinen.
Deze maatregel zal naar verwachting ongeveer 15.000 ton CO2-uitstoot per jaar voorkomen. Deze besparing is bijna even groot als de totale uitstoot van broeikasgassen van onze COMPO EXPERT fabrieken samen.

Icon Handshake

COMPO EXPERT sluit zich aan bij UN Global Compact

UN Global Compact

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat COMPO EXPERT zich heeft aangesloten bij het Global Compact van de Verenigde Naties, een vrijwillig leiderschapsplatform voor de ontwikkeling, implementatie en openbaarmaking van verantwoordelijke bedrijfspraktijken. Met deze aankondiging committeren we ons aan de 10 principes en de Sustainable Development Goals (SDG). Dit bevestigt onze inzet voor duurzame en verantwoorde bedrijfspraktijken.

Door deel te nemen aan het UN Global Compact sluiten we ons aan bij een wereldwijd initiatief dat bedrijven aanmoedigt om een sociaal en ecologisch verantwoord beleid te voeren. Dit partnerschap weerspiegelt onze toewijding aan het stimuleren van duurzame ontwikkeling, het bevorderen van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubeheer en anticorruptie-inspanningen.

Bij COMPO EXPERT geloven we dat duurzame bedrijfspraktijken een integraal onderdeel vormen van het creëren van een positieve impact op de maatschappij en het milieu. Onze toetreding tot het UN Global Compact is een belangrijke stap op onze weg naar een duurzamere toekomst. We kijken ernaar uit om samen te werken met gelijkgestemde organisaties, best practices te delen en bij te dragen aan de collectieve inspanning om wereldwijde uitdagingen aan te pakken.

it recycle

IT-renovatie

IT Refurbishment

We zijn blij te kunnen aankondigen dat we nu samenwerken met de gecertificeerde IT-recycler AfB social & green IT. Door deze samenwerking geven we onze bedrijfshardware een tweede leven en leveren we een gezamenlijke bijdrage aan milieubescherming en inclusie.
In maart 2024 werden de eerste afgedankte notebooks, monitoren en pc's van COMPO EXPERT GmbH naar de dichtstbijzijnde AfB-vestiging gebracht. Daar wordt de hardware door de AfB Group opgeknapt, voorzien van het nieuwste besturingssysteem en doorverkocht. Op deze manier geven we onze hardware een tweede leven en verminderen we de uitstoot en besparen we waardevolle hulpbronnen door nieuwe productie te vermijden.
Naast deze ecologische bijdrage is gebruikte hardware bij AfB niet alleen "groen", maar ook "sociaal". Dit komt omdat het een non-profit integratiebedrijf is. Van de ongeveer 660 werknemers is ongeveer 48% zwaar gehandicapt.

Icon Sustainabilty Project Amphore

AMPHORE

Amphore Project_Kläranlage Bottrop Blossey

De R3-aanpak (reduce(verminderen), ruse ( hergebruiken), recycle) is een ander onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie. In deze zin werkt COMPO EXPERT aan het gebruik van lokaal geproduceerd fosforzuur met fosfor gerecycleerd uit zuiveringsslib. Op deze manier leveren we een veelzijdige milieubijdrage aan de bescherming van wereldwijde grondstoffen.

Het fosforaandeel in rioolwater en bodem is de afgelopen decennia toegenomen, wat heeft geleid tot een te hoge verzuring. Om verdere ophoping te voorkomen, neemt COMPO EXPERT als geassocieerde partner deel aan het AMPHORE-project. Dit is een regionaal afvalwaterzuiveringssysteem met als doel fosfor uit het slib te recycleren. De afbeelding hierboven toont de demonstratie-installatie op de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Bottrop, die wordt beheerd door Emschergenossenschaft, vlakbij onze productievestiging in Krefeld, Duitsland. Door dit fosforhoudende recyclageproduct te gebruiken in onze meststofproductie, is COMPO EXPERT een trotse pionier op dit gebied. Door deze techniek toe te passen, verminderen we de overexploitatie door mijnbouw en ondersteunen we de veerkracht van onze toeleveringsketen, terwijl we onze koolstofvoetafdruk verkleinen. Momenteel analyseren we verdere mogelijkheden om soortgelijke methoden te gebruiken voor andere grondstoffen.

Sustainability Project Reforestation

Engagement in herbebossing

Sustainability Project Reforestation

COMPO EXPERT ziet de optimalisatie van de CO2-voetafdruk als een strategisch element. We hebben ons recent geëngageerd voor een herbebossingsproject dat zich richt op herstel en behoud van biodiversiteit.

Bij COMPO EXPERT is de optimalisatie van de CO2-voetafdruk een van de belangrijkste pijlers van het duurzaamheidsprogramma 2025. Een belangrijke doelstelling is om in de komende jaren CO2-neutraal te worden. COMPO EXPERT wil dit bereiken op basis van het "ARC-principe": Avoid (Vermijden), Reduce (Verminderen) en Compensate (Compenseren). In 2021 ging COMPO EXPERT een samenwerking aan met DEUTIM voor een herbebossingsproject in het zuiden van Duitsland (Allgäu). Dit zal helpen om aangetaste gebieden te herstellen en zal bijdragen aan de biodiversiteit door het professioneel planten van klimaatstabiele gemengde bossen.

Bovendien houdt een van onze recent gelanceerde wereldwijde projecten "Forestry" zich bezig met het herstel van verschillende bomen, planten en bodems door gebruik te maken van de mogelijkheden van hoogwaardige plantenvoedingsprogramma's.

Sustainability Project Photovoltaic System

Groene stroom

Green Electricity

Bij COMPO EXPERT zijn we toegewijd aan duurzame en milieuverantwoorde praktijken. Een belangrijk aspect van onze duurzaamheidsinitiatieven is onze inzet van groene stroom.

In lijn met onze toewijding om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, hebben we proactieve stappen ondernomen door geavanceerde fotovoltaïsche systemen te installeren in onze vestigingen in La Vall D'Uixó (Spanje) en Deinze (België). Deze zonne-energiesystemen maken gebruik van de overvloedige energie van de zon en zetten deze om in schone en hernieuwbare elektriciteit. Door zonne-energie te gebruiken, verminderen we niet alleen onze afhankelijkheid van conventionele energiebronnen, maar dragen we ook bij aan een groenere en duurzamere toekomst.

Naast het opwekken van onze eigen zonne-energie, kopen we groene stroom in voor ons hoofdkantoor en onze vestigingen in Krefeld (Duitsland), La Vall D'Uixó en Deinze. Door bewuste keuzes te maken bij de inkoop van energie, zorgen we ervoor dat de elektriciteit die we verbruiken afkomstig is van hernieuwbare en milieuvriendelijke bronnen.

Onze inzet vermijdt jaarlijks meer dan 10.000 ton CO2-uitstoot en sluit aan bij onze bredere visie om milieuvriendelijke praktijken te promoten in al onze activiteiten.

Sustainability Project Idea Contest

Wedstrijd voor ideeën over duurzaamheid

Idea Contest

Om van onze duurzaamheidsstrategie een succesverhaal te maken, is het essentieel voor COMPO EXPERT om de ideeën, de kennis en de verschillende perspectieven van onze >700 medewerkers, verspreid over de hele wereld, te integreren. Daarom lanceerden we een ideeënwedstrijd over duurzaamheid, waarbij we iedereen binnen het bedrijf vroegen om concrete maatregelen te nemen die een van onze Top 5 SDG's ondersteunen. We waren erg blij dat 120 goed uitgewerkte en bijzonder interessante ideeën ons bereikten! De Top10-ideeën werden beloond met een persoonlijk cadeau voor de ideeënverstrekker en een donatie die kon worden gedaan aan een duurzaam project naar keuze van de medewerkers.
We zijn vervolgens begonnen om niet alleen de bekroonde, maar ook andere geweldige ideeën van onze wedstrijd te realiseren en te implementeren!


Hoe we mondiale doelen benaderen

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: