Production Site Krefeld

Veiligheid & Milieubescherming

In al onze processen wordt bijzonder veel aandacht besteed aan kwaliteit, veiligheid en milieu.

Onze verantwoordelijkheid

COMPO EXPERT is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van mens en milieu en ziet kwaliteit, milieubescherming en veiligheid niet in een bijzondere positie, maar als een integraal onderdeel van de verschillende bedrijfsprocessen.

Retailklanten en eindgebruikers verwachten een hoge en bevredigende kwaliteit van onze producten en diensten. Leveranciers en partners willen betrouwbare zakelijke relaties die voor beide partijen blijvende voordelen opleveren. Onze medewerkers en omwonenden verwachten een veilige werkomgeving en een intacte omgeving. Om deze redenen zien wij de vervulling van deze verwachtingen als de centrale pijlers van ons duurzaam economisch succes.

Kwaliteit, veiligheid en milieu worden in al onze processen bijzonder hoog in het vaandel gedragen.

Download hier onze beleidsverklaring voor kwaliteit: beleidsverklaring

Hoogwaardige producten

Het is onze hoge eis om producten van hoge kwaliteit aan te bieden. Hiervoor werken wij met een kwaliteitsmanagementsysteem dat onze principes van continue verbetering, klantgerichtheid en transparantie ondersteunt en voortdurend optimaliseert. Sinds 1997 zijn wij gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001.

Veiligheid

De dagelijkse veiligheid van de productie is afhankelijk van de technische kwaliteit van de apparatuur, veilige operationele procedures, menselijke zorg en de juiste houding.

Het is belangrijk om nieuwe inzichten te delen met de hele organisatie om de technische normen te verbeteren, risicogebieden te identificeren, de impact op het milieu te minimaliseren en de werkvoorschriften selectief aan te passen.

Zoals bij alle werkzaamheden op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu (VGM) is het management, samen met het personeel, verantwoordelijk voor het identificeren van oorzaken en het implementeren van tegenmaatregelen.

Milieuvriendelijke productie

De emissies (afvoerlucht, afvalwater, afval, geluid, enz.) worden nauwlettend gecontroleerd, zodat zelfs kleine afwijkingen van de normale waarden worden gedetecteerd. De naleving van de wettelijke toleranties is dus altijd gegarandeerd.

Wij streven er altijd naar om de efficiëntie van onze productiefaciliteiten te verhogen om de uitstoot te minimaliseren en de hulpbronnen te sparen. Het is onze bedoeling om al tijdens de productontwikkeling en de planning van de fabriek te anticiperen op het besparingspotentieel en dit te realiseren. Dit is hoe we het lukt om ecologische en economische principes met elkaar te verzoenen door middel van ons milieumanagementsysteem.

De proactieve dialoog met het publiek en de overheid zorgt voor de nodige transparantie in ons bedrijf. Sinds 2015 zijn we gecertificeerd volgens ISO 14001.

Energie-efficiënte werking

Wij streven naar energie-efficiënte oplossingen voor onze producten en het gebruik ervan. Dit doel streven wij met name na bij de aanschaf van goederen en diensten en bij het ontwerp en de exploitatie van onze installaties.

We verminderen ons energieverbruik op lange termijn, gaan zuinig om met energie en verhogen onze energie-efficiëntie in een continu verbeteringsproces. Voor technische oplossingen voor het verhogen van de energie-efficiëntie volgen we de nieuwste technologie.

Ons doel is om onze energiebalans te verbeteren en zo onze CO2-uitstoot op lange termijn te verminderen. Als onderdeel van ons energiemanagementsysteem ontdekken we voortdurend optimalisatie en besparingspotentieel in onze processen en implementeren we deze. Sinds 2015 zijn we gecertificeerd volgens ISO 50001.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: