two women working at COMPO EXPERT research and development

R&D-centrum

Het COMPO EXPERT Research & Development Center coördineert wereldwijd de kwaliteitsoptimalisatie en innovatieve productontwikkeling in samenwerking met toonaangevende bedrijven, onderzoeksinstituten en universiteiten.

In het COMPO EXPERT Research & Development Center worden kwaliteitsoptimalisaties en innovatieve productontwikkeling uitgevoerd in samenwerking met toonaangevende bedrijven, onafhankelijke onderzoeksinstituten en universiteiten.

Het eigen R&D Centrum van COMPO EXPERT in Münster-Wolbeck coördineert sinds 2009 wereldwijd onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in meer dan 25 landen in Europa, Zuid-Amerika en Azië.
Het huidige onderzoek richt zich onder andere op de ontwikkeling van biostimulanten voor plantenvitalisatie en het gebruik van nieuwe technologieën voor blad- en bodembemesting.

Dankzij decennia van onderzoek en ervaring is COMPO EXPERT de competente partner voor bemesting.


Onderzoek

Technisch onderzoek

De commercialisering van nieuwe meststoffen en biostimulanten impliceert dat de producten op industriële schaal met redelijke middelen met succes kunnen worden geproduceerd. Voordat nieuwe producten echter industrieel kunnen worden geproduceerd, moet het productieproces op kleine schaal worden ontwikkeld, getest en geoptimaliseerd. Bij COMPO EXPERT worden dergelijke ontwikkelings- en optimalisatiestappen meestal uitgevoerd in het R&D Technical Center. Als alle vereiste testen succesvol zijn, kunnen de recepten en processen worden opgeschaald naar de industriële productieschaal.

In het COMPO EXPERT Technical Center worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Ontwikkeling van nieuwe producten met behulp van soortgelijke apparatuur en technologieën als in de industriële productie-eenheid
 • Herziening en verbetering van bestaande recepten (bijv. vervanging van grondstoffen) om de gewenste en vereiste producteigenschappen te bereiken en te waarborgen.
 • Productie van proefmonsters volgens het COMPO EXPERT productportfolio (korrelige meststoffen, gecoate meststoffen, meststoffen met speciale toevoegingen, suspensies, vloeibare meststoffen, bodemverbeteraars en biostimulanten) voor agronomische experimenten en productregistratie in de verschillende landen
 • Geleiding van gestandaardiseerde testen om de productkwaliteit en het opslaggedrag te evalueren (korrelige en vloeibare meststoffen)
 • Planning en ontwikkeling van experimenten ter ondersteuning van verzoeken om intellectuele eigendom
 • Brede documentatie over de uitgevoerde experimenten, met inbegrip van een uitgebreide evaluatie en rapportage
 • Ondersteuning bij de optimalisatie van processen en het opstellen van nieuwe procedures voor de evaluatie van kwaliteitsparameters
Agronomisch onderzoek

Een sleutelrol van de COMPO EXPERT R&D unit is gewijd aan tuinbouwkundige en agronomische experimenten. Hierbij ligt de focus op de effectiviteit van nieuwe stoffen en technologieën, het ontwikkelen en testen van prototypes en nieuwe producten, en het vergelijken van de prestaties van planten onder verschillende omstandigheden. In het bijzonder worden de prototypes van de producten relatief geëvalueerd met inachtneming van de wetenschappelijke normen. Naast de grote verscheidenheid aan doelgewassen kunnen ook andere factoren zoals bodemeigenschappen, teeltsysteem, klimaat en stresssituaties in de experimentele ontwerpen worden geïntegreerd.


Doelstellingen en kernactiviteiten

De R&D eenheid van COMPO EXPERT is betrokken bij de opheldering van verschillende biologische, tuinbouwkundige en agronomische vragen over het gebruik van meststoffen en biostimulanten. Dergelijke vragen worden vaak gesteld door de markten, marketing units, Crop Managers, Product Management en de R&D groep. Typische activiteiten zijn:

 • Vergelijkende evaluatie van nieuwe productprototypes met het oog op de optimalisatie van de bestaande productportefeuille - (NPK) minerale meststoffen, DMPP-gestabiliseerde meststoffen, meststoffen met gecontroleerde afgifte (CRF), meststoffen met langzame afgifte (SRF), in water oplosbare zouten voor fertigatie, vloeibare meststoffen, meststoffen voor bladtoepassing en biostimulerende middelen
 • Verbetering van de efficiëntie van meststoffen met behulp van nieuwe technologieën om de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor planten voor langere tijd te garanderen
 • Selectie en verdere ontwikkeling van biostimulanten om de veerkracht van het gewas te verhogen, zodat de plant optimaal kan presteren onder suboptimale (stress) omstandigheden.
 • Evaluatie van producten en prototypes, ook voor praktisch gebruik onder suboptimale productieomstandigheden zoals abiotische stress (watertekort, zoutgehalte, pH-waarde)
 • Optimalisatie van milieuvriendelijke bemestingsstrategieën om verliezen te beperken door vervluchtiging en lixiviatie
 • Evaluatie van verschillende toepassingstechnieken: bodem, fertigatie, bladen

Gewassen

COMPO EXPERT meststoffen en biostimulanten worden in veel verschillende gewassen gebruikt. Voor experimenten worden de ideale gewassen geselecteerd op basis van de vraagstelling, de milieuomstandigheden en de economische relevantie. Enkele voorbeelden van gewassen:

Sierplanten

 • Laurier
 • Dahlia
 • Fuchsia
 • Geranium
 • Kerstster

Groenten

 • Tomaat
 • Paprika
 • Komkommer
 • Courgette
 • Aubergine

Vruchten

 • Apple
 • Citrus

Bessen

 • Aardbeien
 • Bosbessen
 • Framboos

Brede acre-gewassen

 • Maïs
 • Tarwe
 • Gerst
 • Koolzaad
 • Rijst
 • Zonnebloem
 • Aardappel

Grasveld

 • Sportvelden
 • Golfbaan
 • Lollium

Algemene modelplanten

 • Chinese kool
 • Bonen

Werkende weegschalen

R&D Content Picture

Bij COMPO EXPERT varieert het spectrum aan mogelijkheden voor het geleiden van experimenten van hoge doorvoer in het laboratorium tot potplanten in een beschermde omgeving, veldexperimenten voor gewassen met een grote oppervlakte en langetermijnexperimenten in fruitboomgaarden. Onze ervaring en mogelijkheden worden geïllustreerd in het volgen van werkschalen:

 • Laboratoriumexperimenten met behulp van petrischalen of hydrocultuursystemen
 • Broeikasexperimenten onder beschermde teelt
 • Experimenten in plastic tunnels
 • Proeven met potplanten in koelhuizen en open ruimtes
 • Open veldproeven met breedkapgewassen
 • Experimenten in jonge en gevestigde boomgaarden
 • Sportvelden en golfterreinen

Evaluaties

 • Bepaling van de groei-, opbrengst- en kwaliteitsparameters
 • Screeningsexperimenten voor de evaluatie van vroege effecten tijdens de fase van gewasaanleg
 • Evaluatie van de wortelontwikkeling met behulp van rizotrons
 • Gebruik van niet-destructieve technologieën voor de fenotypering van planten met verschillende parameters, waaronder:
  Groei, planthoogte en bladoppervlakte met behulp van infraroodscantechniek
  Plantdichtheid en levend grondoppervlak met behulp van een op maat gemaakte fotobox
  Biochemische indicatoren zoals chlorofyl-, anthocyanine- en flavonolgehaltes met behulp van fluorescentie- en transmissietechnologie

Kennismanagement

De centrale R&D-afdeling werkt nauw samen met de internationale COMPO EXPERT-filialen. Hiermee wordt de kennisopbouw en -overdracht op het gebied van meststoffen en biostimulanten op hoog niveau gewaarborgd. Enkele voorbeelden van de belangrijkste activiteiten op het gebied van kennisopbouw en kennisoverdracht:

R&D-bijeenkomst

Wordt jaarlijks georganiseerd en creëert een platform voor de uitwisseling van informatie over onderzoeksstrategieën, innovaties, onderzoeksresultaten en ervaringen binnen het wereldwijde COMPO EXPERT R&D-team.

R&D-presentaties

Elucidatie van de R&D-structuur en de belangrijkste onderzoeksactiviteiten op de COMPO EXPERT-markten

SharePoint

Een intern netwerk voor de digitale uitwisseling van informatie en experimentele resultaten

Wetenschappelijke uitwisseling

Deelname aan wetenschappelijke conferenties, workshops en technische vergaderingen

Opleiding van productmanagers

Nieuwe collega's krijgen een intensieve training over de bijzonderheden en het gebruik van bestaande producten en krijgen inzicht in de belangrijkste R&D-projecten.

Rondleidingen

Ondersteuningsdienst voor bezoekers uit verschillende landen, rondleidingen voor bezoekers, studenten, samenwerkingspartners en klanten

Aanbod voor studenten

Studenten kunnen in het kader van hun opleiding en/of stage bij de R&D-afdeling worden betrokken. Bovendien kunnen B.Sc. en M.Sc. kandidaten de kans krijgen om hun wetenschappelijk onderzoek uit te voeren onder begeleiding van een gekwalificeerde wetenschappelijke oriëntatie.


Netwerken en samenwerking

Met een continu en langdurig werk bouwt de centrale R&D-unit een wereldwijd netwerk op dat geleidings- of basis- en toegepast onderzoek mogelijk maakt. De centraal gecoördineerde activiteiten worden ondersteund en aangepast door de nationale COMPO EXPERT filialen. Deze lokale R&D-activiteiten zijn van essentieel belang, aangezien het succes van nieuwe producten op de markten sterk afhankelijk is van de experimentele resultaten die in de respectieve landen worden behaald.

Door de samenwerking met sterke en betrouwbare partners is het mogelijk om verschillende onderzoeksvragen te definiëren om producten te verbeteren en te testen, en om bij te dragen aan de algemene ontwikkeling van het bedrijf. Tot slot is duidelijke en duurzame vooruitgang alleen mogelijk met de steun van een internationaal gekwalificeerd team.


Partner & vereniging

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: