Sustainability Teaser

Zrównoważony rozwój

Integralna część naszej strategii korporacyjnej
Logo CE Sustainability + UN Global Compact

Wiedza i zaawansowane technologie - w ten sposób torujemy drogę do zrównoważonego rolnictwa!

Dzięki naszym nawozom i biostymulantom przyczyniamy się do zabezpieczenia dostaw żywności i wspieramy naszych klientów wysokiej jakości doradztwem technicznym na całym świecie, aby nawożenie było bardziej zrównoważone i wydajne. Od lat wykorzystujemy technologie oszczędzające zasoby w rozwoju naszych produktów, aby nawożenie było bardziej zrównoważone i wydajne.

Zdajemy sobie sprawę z naszej ekologicznej, ekonomicznej i społecznej odpowiedzialności i pracujemy nad ciągłym doskonaleniem kwestii związanych z naszymi interesariuszami i naszą firmą. W ten sposób przyczyniamy się do bardziej zrównoważonej przyszłości!

Jesteśmy zwolennikiem UN Global Compact i zobowiązaliśmy się do przestrzegania 10 zasad ONZ i celów zrównoważonego rozwoju. Obecnie koncentrujemy się na pięciu poniższych Celach Zrównoważonego Rozwoju, w odniesieniu do których można znaleźć więcej szczegółów na temat naszych działań i ich ukierunkowania tutaj...


COMPO EXPERT wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ


Nasze inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Low-carbon ammonia

Niskoemisyjny amoniak

Low-carbon ammonia

COMPO EXPERT intensywnie pracuje nad redukcją emisji gazów cieplarnianych. W podejściu holistycznym bierzemy pod uwagę nie tylko naszą produkcję, ale także nasze surowce, a także transport i zastosowanie naszych produktów.
W dłuższej perspektywie staramy się kupować coraz bardziej zrównoważone surowce o określonej jakości. Zaczynamy od amoniaku, naszego najważniejszego surowca, który ma największy udział w emisji CO2 ze względu na jego energochłonną produkcję.
Od drugiego kwartału 2024 r. 25% naszego zapotrzebowania na amoniak będziemy kupować w odmianie niskoemisyjnej, co znacznie zmniejszy ślad węglowy naszych produktów.
Oczekuje się, że środek ten pozwoli uniknąć około 15 000 ton emisji CO2 rocznie. Oszczędność ta jest prawie tak wysoka, jak łączna emisja gazów cieplarnianych z naszych zakładów COMPO EXPERT.

Icon Handshake

COMPO EXPERT dołącza do UN Global Compact

UN Global Compact

Z przyjemnością informujemy, że COMPO EXPERT dołączyło do United Nations Global Compact, dobrowolnej platformy przywódczej na rzecz rozwoju, wdrażania i ujawniania odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Wraz z tym ogłoszeniem zobowiązujemy się do przestrzegania 10 zasad i celów zrównoważonego rozwoju (SDG). Potwierdza to nasze zaangażowanie w zrównoważone i odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Stając się uczestnikiem UN Global Compact, łączymy się z globalną inicjatywą, która zachęca firmy do przyjmowania polityk odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo. To partnerstwo odzwierciedla nasze zaangażowanie we wspieranie zrównoważonego rozwoju, promowanie praw człowieka, standardów pracy, zarządzania środowiskiem i działań antykorupcyjnych.

W COMPO EXPERT wierzymy, że zrównoważone praktyki biznesowe są integralną częścią tworzenia pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Przystąpienie do UN Global Compact jest znaczącym krokiem w naszej podróży ku bardziej zrównoważonej przyszłości. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z podobnie myślącymi organizacjami, dzielenie się najlepszymi praktykami i przyczynianie się do wspólnych wysiłków na rzecz sprostania globalnym wyzwaniom.

it recycle

Modernizacja IT

IT Refurbishment

Z przyjemnością informujemy, że obecnie współpracujemy z certyfikowaną firmą zajmującą się renowacją sprzętu IT AfB social & green IT. Dzięki temu partnerstwu dajemy sprzętowi naszej firmy drugie życie i wspólnie przyczyniamy się do ochrony środowiska i integracji.
W marcu 2024 roku pierwsze nieużywane notebooki, monitory i komputery PC firmy COMPO EXPERT GmbH zostały dostarczone do najbliższego oddziału AfB. Tam sprzęt jest odnawiany przez Grupę AfB, wyposażany w najnowszy system operacyjny i odsprzedawany. W ten sposób dajemy naszemu sprzętowi drugie życie i zmniejszamy emisje oraz oszczędzamy cenne zasoby, unikając nowej produkcji.
Oprócz tego ekologicznego wkładu, używany sprzęt w AfB jest nie tylko "zielony", ale także "społeczny". Dzieje się tak, ponieważ jest to firma non-profit. Spośród około 660 pracowników, około 48% to osoby niepełnosprawne.

Icon Sustainabilty Project Amphore

AMPHORE

Amphore Project_Kläranlage Bottrop Blossey

Podejście R3 (reduce, reuse, recycle) jest kolejnym elementem naszej strategii zrównoważonego rozwoju. W tym sensie COMPO EXPERT pracuje nad wykorzystaniem lokalnie produkowanego kwasu fosforowego z fosforem odzyskanym z osadów ściekowych. W ten sposób wnosimy wieloaspektowy wkład w ochronę globalnych zasobów.

Udział fosforu w ściekach i glebie wzrósł w ciągu ostatnich dziesięcioleci, powodując zbyt duże zakwaszenie. Aby uniknąć dalszej koncentracji, COMPO EXPERT uczestniczy jako partner stowarzyszony w projekcie AMPHORE. Jest to regionalny system oczyszczania ścieków mający na celu recykling fosforu z osadów ściekowych. Powyższe zdjęcie pokazuje przyszłą lokalizację instalacji demonstracyjnej w oczyszczalni ścieków Bottrop obsługiwanej przez Emschergenossenschaft, w pobliżu naszego zakładu produkcyjnego w Krefeld w Niemczech. Wykorzystanie tego recyklatu fosforowego w naszej produkcji nawozów sprawia, że COMPO EXPERT jest dumnym pionierem w tej dziedzinie. Zastosowanie tej techniki zmniejszy nadmierną eksploatację górniczą i będzie wspierać odporność naszego łańcucha dostaw, jednocześnie zmniejszając nasz ślad węglowy. Obecnie analizujemy dalsze możliwości wykorzystania podobnych metod z innymi surowcami.

Sustainability Project Reforestation

Zaangażowanie w ponowne zalesianie

Sustainability Project Reforestation

COMPO EXPERT postrzega optymalizację emisji CO2 jako element strategiczny. Niedawno zaangażowaliśmy nas do projektu ponownego zalesiania, który koncentruje się na renaturyzacji i zachowaniu różnorodności biologicznej.

W COMPO EXPERT optymalizacja emisji CO2 jest jednym z kluczowych filarów programu zrównoważonego rozwoju 2025. Głównym celem jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2 w nadchodzących latach. COMPO EXPERT chce to osiągnąć w oparciu o "zasadę ARC": Unikaj, Redukuj i Kompensuj. W 2021 roku COMPO EXPERT nawiązał współpracę z DEUTIM w ramach projektu ponownego zalesiania na południu Niemiec (Allgäu). Pomoże to w renaturyzacji zdegradowanych obszarów i przyczyni się do różnorodności biologicznej poprzez profesjonalne sadzenie stabilnych klimatycznie lasów mieszanych.

Co więcej, jeden z naszych niedawno uruchomionych globalnych projektów "Forestry" dotyczy regeneracji różnych drzew, roślin i gleb poprzez wykorzystanie możliwości wysokowydajnych programów nawożenia roślin.

Sustainability Project Photovoltaic System

Zielona energia elektryczna

Green Electricity

W COMPO EXPERT jesteśmy zaangażowani w zrównoważone i odpowiedzialne środowiskowo praktyki. Jednym z istotnych aspektów naszych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju jest nasze zaangażowanie w ekologiczną energię elektryczną.

Zgodnie z naszym zaangażowaniem w zmniejszanie śladu węglowego, podjęliśmy proaktywne kroki, instalując najnowocześniejsze systemy fotowoltaiczne w naszych zakładach w La Vall D'Uixó (Hiszpania) i Deinze (Belgia). Te systemy energii słonecznej wykorzystują obfitą energię słoneczną, przekształcając ją w czystą i odnawialną energię elektryczną. Wykorzystując energię słoneczną, nie tylko zmniejszamy naszą zależność od konwencjonalnych źródeł energii, ale także przyczyniamy się do bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości.

Oprócz wytwarzania własnej energii słonecznej, kupujemy zieloną energię elektryczną dla naszej siedziby głównej i zakładów w Krefeld (Niemcy), La Vall D'Uixó i Deinze. Dzięki świadomym wyborom w zakresie zaopatrzenia w energię zapewniamy, że zużywana przez nas energia elektryczna pochodzi z odnawialnych i przyjaznych dla środowiska źródeł.

Nasze zaangażowanie pozwala uniknąć emisji ponad 10 000 ton CO2 rocznie i jest zgodne z naszą szerszą wizją promowania przyjaznych dla środowiska praktyk w całej naszej działalności.

Sustainability Project Idea Contest

Konkurs na pomysł na zrównoważony rozwój

Idea Contest

Aby nasza strategia zrównoważonego rozwoju odniosła sukces, COMPO EXPERT musi uwzględnić pomysły, wiedzę i różne perspektywy naszych ponad 700 pracowników rozsianych po całym świecie. W związku z tym rozpoczęliśmy konkurs pomysłów na zrównoważony rozwój, w którym poprosiliśmy wszystkich w firmie o przedstawienie konkretnych środków wspierających którykolwiek z naszych 5 najważniejszych celów zrównoważonego rozwoju. Byliśmy bardzo zadowoleni, że dotarło do nas 120 dobrze opracowanych i szczególnie interesujących pomysłów! 10 najlepszych pomysłów zostało nagrodzonych osobistym upominkiem dla pomysłodawcy oraz darowizną, która mogła zostać przekazana na wybrany przez pracowników zrównoważony projekt.
Następnie zaczęliśmy realizować i wdrażać nie tylko nagrodzone, ale także inne świetne pomysły z naszego konkursu!


Jak podchodzimy do globalnych celów

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: