Production Site Krefeld

Ασφάλεια & προστασία του περιβάλλοντος

Η ποιότητα, η ασφάλεια και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες λαμβάνουν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό εξέτασης σε όλες τις διαδικασίες μας.

Η δική μας ευθύνη

Η COMPO EXPERT GmbH έχει επίγνωση της ευθύνης της απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον και δεν βλέπει την ποιότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια ως ειδική προτεραιότητα αλλά ως αναπόσπαστο μέρος των διαφόρων διαδικασιών της εταιρείας.

Οι πελάτες λιανικής και οι τελικοί χρήστες αναμένουν υψηλή και ικανοποιητική ποιότητα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Οι προμηθευτές και οι συνεργάτες θέλουν αξιόπιστες επιχειρηματικές σχέσεις που αποφέρουν διαρκή οφέλη και στις δύο πλευρές. Οι εργαζόμενοι και οι γείτονές μας περιμένουν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας καθώς και ένα ανέπαφο περιβάλλον. Για αυτούς τους λόγους, βλέπουμε την εκπλήρωση αυτών των προσδοκιών ως κεντρικό πυλώνα της βιώσιμης οικονομικής μας επιτυχίας.

Οι ανησυχίες για την ποιότητα, την ασφάλεια και το περιβάλλον λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη σε όλες τις διαδικασίες μας.

Προϊόντα υψηλής ποιότητας

Ο δικός μας ισχυρισμός είναι να προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας. Για να γίνει αυτό, εργαζόμαστε με ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που υποστηρίζει και βελτιστοποιεί συνεχώς τις αρχές μας για συνεχή βελτίωση, προσανατολισμό στον πελάτη και διαφάνεια.

Από το 1997 είμαστε πιστοποιημένοι σύμφωνα με το DIN EN ISO 9001 .

Ασφάλεια

Η καθημερινή ασφάλεια στην παραγωγή εξαρτάται από την τεχνική ποιότητα των εγκαταστάσεων, τις ασφαλείς διαδικασίες εργασίας, την ανθρώπινη φροντίδα και τη σωστή συμπεριφορά.

Είναι σημαντικό να κοινοποιούνται νέα ευρήματα σε ολόκληρο τον οργανισμό για τη βελτίωση των τεχνικών προτύπων, τον εντοπισμό περιοχών κινδύνου, την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την προσαρμογή των κανονισμών εργασίας με στοχευμένο τρόπο.

Όπως συμβαίνει με όλες τις εργασίες στον τομέα της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος (HSE), η διοίκηση - μαζί με τους εργαζόμενους - είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό των αιτιών και την εφαρμογή των αντίμετρων.

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή

Οι εκπομπές (αέρας εξαγωγής, λύματα, απόβλητα, θόρυβος κ.λπ.) παρακολουθούνται με ακρίβεια, ώστε να εντοπίζονται ακόμη και μικρές αποκλίσεις από τις κανονικές τιμές. Συνεπώς, η συμμόρφωση με τις νομικά προβλεπόμενες ανοχές είναι πάντα εγγυημένη.

Προσπαθούμε πάντα να αυξάνουμε την αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής μας προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τις εκπομπές και να εξοικονομήσουμε πόρους. Πρόθεσή μας είναι να προβλέψουμε και να εντοπίσουμε πιθανές εξοικονομήσεις ήδη από την ανάπτυξη προϊόντων και τον προγραμματισμό του συστήματος. Έτσι καταφέρνουμε να εναρμονίσουμε τις οικολογικές και οικονομικές αρχές με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ο προληπτικός διάλογος με το κοινό και τις αρχές διασφαλίζει την απαραίτητη διαφάνεια στην εταιρεία μας. Έχουμε πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 14001 από το 2015.

Ενεργειακά αποδοτική λειτουργία

Προσπαθούμε για ενεργειακά αποδοτικές λύσεις για τα προϊόντα μας και τη χρήση τους. Επιδιώκουμε αυτόν τον στόχο ιδιαίτερα κατά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και κατά το σχεδιασμό και τη λειτουργία των συστημάτων μας.

Μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας μακροπρόθεσμα, χρησιμοποιούμε την ενέργεια με φειδώ και αυξάνουμε την ενεργειακή μας απόδοση σε μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης. Όταν πρόκειται για τεχνικές λύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, καθοδηγούμαστε τουλάχιστον από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε το ενεργειακό μας ισοζύγιο και έτσι να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 μακροπρόθεσμα. Ως μέρος του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης μας, ανακαλύπτουμε συνεχώς δυνατότητες βελτιστοποίησης και εξοικονόμησης στις διαδικασίες μας και τις υλοποιούμε.

Έχουμε πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 50001 από το 2015.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: