Zucchini close up

Pompoen & Courgette

Volledige voeding voor een hogere opbrengst

Basisinformatie

Pompoenen en courgetten zijn warmweergewassen en dienen dus na de vorstperiode gezaaid te worden of men moet ze afdekken bij een vroegere plantdatum (of onder glas opkweken). De specifieke omstandigheden die nodig zijn voor de teelt van pompoenen/courgetten vereisen dat de bodemtemperatuur voldoende hoog (15°C) is en dat de bodem goed water vasthoudt. De teelt kan lijden onder een tekort aan water of als het te koud is. Zanderige grond met een slechte waterretentie of slecht gedraineerde grond die na hevige regenval met water verzadigd raken, zijn beide nadelig.

Pompoenen en courgetten produceren zowel een mannelijke als een vrouwelijke bloemen, die veelal worden bevrucht door bijen. Onvoldoende bestoven bloemen beginnen meestal te groeien, maar breken af voordat ze volledig ontwikkeld zijn.

Pumpkin & zucchini production v

Crop Stage Program
Belangrijke instructies voor gebruik: Als er tijdens het gebruik van ons product meerdere producten worden gemengd, kunnen er onvoorziene effecten optreden. Het is niet mogelijk om alle omstandigheden te voorzien die zich in de praktijk kunnen voordoen (bijv. temperatuur, soort water, gewasbeschermingsmiddelen). Daarom is het ten zeerste aan te bevelen om de compatibiliteit en de toepassing van de beoogde producten eerst op kleine schaal te testen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade die het gevolg kan zijn van interacties op basis van - vooral - mengsels met andere producten, gewasbeschermingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen en/of van ongewone omstandigheden (temperatuur, soort water, enz.). In geval van twijfel en voor informatie over de toepassingsgegevens kunt u contact opnemen met uw lokale leverancier, bezoek onze website: www.compo-expert.com of neem contact op via e-mail: info@compo-expert.com.

Gedetailleerde beschrijving

Pompoenen en courgettes groeien het best wanneer de pH-waarde van de grond dicht bij 6,5 ligt. Bij deze pH-waarde is de beschikbaarheid van zowel macro-als micro-elementen optimaal. Het zijn zeer behoeftige gewassen, en hebben een continue behoefte, vooral van stikstof en kalium. Ze zijn in staat om stikstof in twee vormen te absorberen, ammonium (NH4) en nitraat (NO3), maar ze geven wel de voorkeur aan de nitraatvorm. Te hoge hoeveelheden N kunnen de groei van het blad doen toenemen ten koste van de bloemen en de vruchten. Een groot bladerdak zorgt bovendien dat de bloemen bedekt zijn en maakt het de bijen moeilijk om ze te vinden. Een langzame en continue aanvoer van voedingsstoffen en vooral N is dus vereist. Dit kan met Floranid®Twin .

Een bladtoepassing van Basfoliar® Kelp SL en Vitanica® Si kan de productie en het gewasevenwicht in het generatieve stadium verbeteren.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: