Zucchini close up

Dynia i Cukinia

Kompleksowe, skuteczne nawożenie w celu uzyskania wysokich plonów

Podstawowe informacje

Dynia należy do roślin uprawnych lubiących ciepłą pogodę. Temperatura gleby na głębokości 8 cm powinna wynosić co najmniej 15,5 °C, a sama gleba dobrze utrzymywać wodę. Niedostateczna temperatura, zbyt sucha lub zbyt wilgotna gleba przekłada się na problemy ze wzrostem roślin. W praktyce dynię sadzi się zazwyczaj na początku lipca. Choć, jak opisano wyżej, ma ona konkretne wymagania środowiskowe, już rosnąca jest bardzo wytrzymała. Roślina łatwo i szybko odrasta po uszkodzeniu, nawet jeżeli duża jej część została uszkodzona lub usunięta. Dynia ma zarówno męskie, jak i żeńskie kwiaty, które zapylane są m.in. przez pszczoły. W sytuacjach wyjątkowych, gdy okoliczna populacja owadów zapylających nie jest wystarczająco duża, możliwe jest też ręczne zapylanie kwiatów. Warto pamiętać o tej możliwości, gdyż z niedostatecznie zapylonych kwiatów nie wyrosną w pełni wykształcone owoce.

Pumpkin & zucchini production v

Program nawożenia
Uwaga: Mieszanie kilku produktów może powodować nieprzewidziane skutki. Nie jest możliwe przewidzenie wszystkich warunków, które mogą wystąpić w praktyce (np. temperatury, rodzaju wody, innych obecnych środków ochrony roślin). Zaleca się przetestowanie kompatybilności produktów na małą skalę. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z jednoczesnego użycia niekompatybilnych produktów (w szczególności innych środków ochrony roślin i nawozów), a także za szkody wynikające z użycia w nietypowych warunkach (np. nietypowej temperaturze, jakości wody). W razie wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.compo-expert.com lub do kontaktu mailowego: info@compo-expert.com.

Szczegółowy opis

Optymalne pH gleby przy uprawie dyni wynosi około 6,5 i gwarantuje dobrą absorpcję mikro- i makroelementów. Jest to szczególnie istotne w uprawie dyni, gdyż roślina ta ma dość duże zapotrzebowanie na składniki odżywcze, zwłaszcza na azot i potas. Dynia jest w stanie pobrać azot w dwóch formach - amonowej (NH4) i azotanowej (NO3), ale preferuje formę azotanową. Należy unikać przenawożenia azotem, gdyż zbyt duża jego dostępność napędza wzrost liści kosztem kwiatów i owoców. Oprócz niedostatecznego rozwoju owoców, można wtedy też zaobserwować problemy z zapylaniem: gęste, duże liście zasłaniają kwiaty i utrudniają dostęp zapylaczom.

Bardzo istotne w uprawie dyni jest też zapewnienie odpowiedniej ilości fosforu w glebie. Również w tym przypadku bardzo ważne jest utrzymanie właściwego pH. Przy niskim pH fosfor wiąże się z żelazem, a przy wysokim z wapniem i magnezem. Te formy, a także formy organiczne, są niedostępne dla dyni. Typową oznaką niedoboru fosforu jest fioletowawy odcień spodu liści. W praktyce dobrze sprawdza się rzędowa aplikacja nawozów fosforowych.

Warto też zwrócić uwagę na wspomniany wyżej potas, który jest pobierany przez rośliny w postaci jonów K+. Nawożenie nim jest szczególnie istotne na piaskach i żwirach, gdzie mimo iż jest obecny w glebie może być niedostępny dla roślin. W przypadku poważnego niedoboru potasu można zaobserwować zasychanie brzegów liści.

Problemy z pobieraniem obecnych w glebie substancji odżywczych mogą pojawić się również w przypadku wapnia, pobieranego przez korzenie w postaci jonów Ca++. W suchych warunkach jego pobieranie jest bardzo ograniczone, a objawy niedoboru mogą pojawić się nawet u roślin rosnących na glebach bogatych w wapń. Problemy mogą wystąpić również w uprawie na glebach bogatych w sód, potas, magnez lub jony amonowe.

Dynia potrzebują również dostępu do magnezu, pobiera go w postaci jonów Mg++. Problemy z jego niedoborem są typowe dla gleb kwaśnych, silnie wymywanych lub bogatych w potas lub wapń.

NovaTec® Solub 18-18-18 jest zalecany w systemach fertygacji od wczesnej fazy aż do pierwszego zbioru owoców, natomiast NovaTec® Solub K-Max (10-5-30) jest polecany do stosowania przez resztę cyklu rozwoju roślin. NovaTec® Amino Fluid w dwutygodniowych odstępach można stosować w celu poprawienia plonowania. Dolistna aplikacja Basfoliar® Kelp SL i Vitanica® Si wpływa korzystnie na produkcję owoców i równowagę upraw w fazie generatywnej.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: