Potatoes close up

Aardappel

Uitgebalanceerde voedings- en bemestingstechnologie met nitrificatieremmers bereiken het beste in productie en kwaliteit

Basisinformatie

Afhankelijk van het beoogde gebruik kunnen aardappelen in twee categorieën worden ingedeeld - tafelaardappelen en aardappelen voor de industrie. Vorm, grootte, sortering en zetmeelgehalte spelen een belangrijke rol. Industriële aardappelen hebben meestal een hoger zetmeelgehalte dan tafelaardappelen. Voor deze laatste is het belangrijk om onderscheid te maken tussen rassen van zacht tot hard koken, afhankelijk van het beoogde gebruik.

De beschikbaarheid van voedingsstoffen voor een hoge opbrengst is een belangrijke factor, waarin fosfor een hoofdrol speelt, maar ook de andere elementen elk hun functie hebben. De hoogwaardige meststoffen van COMPO EXPERT zijn zo samengesteld dat ze voor een optimale ontwikkeling zorgen.

Potatoes production h

Crop Stage Program
Belangrijke instructies voor gebruik: Als er tijdens het gebruik van ons product meerdere producten worden gemengd, kunnen er onvoorziene effecten optreden. Het is niet mogelijk om alle omstandigheden te voorzien die zich in de praktijk kunnen voordoen (bijv. temperatuur, soort water, gewasbeschermingsmiddelen). Daarom is het ten zeerste aan te bevelen om de compatibiliteit en de toepassing van de beoogde producten eerst op kleine schaal te testen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade die het gevolg kan zijn van interacties op basis van - vooral - mengsels met andere producten, gewasbeschermingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen en/of van ongewone omstandigheden (temperatuur, soort water, enz.). In geval van twijfel en voor informatie over de toepassingsgegevens kunt u contact opnemen met uw lokale leverancier, bezoek onze website: www.compo-expert.com of neem contact op via e-mail: info@compo-expert.com.

Gedetailleerde beschrijving

De aardappel is een gewas met een gemiddeld tot hoog technologisch niveau. De diversiteit van de klimaten en de bodem stelt specifieke eisen wat betreft de voedingsbehoeften. Aardappelen groeien goed in een grote verscheidenheid aan bodems en de pH van de bodem kan zelfs 5,0 bedragen, maar de beste productie ligt bij pH's tussen 5,5 en 6,8.
Enkele voorzorgsmaatregelen waarmee rekening moet worden gehouden:

  • Aardappelen groeien het best op vruchtbare, goed gedraineerde, zanderige leemgronden.
  • Bodems die gevoelig zijn voor winderosie of die een slecht watervasthoudend vermogen hebben, moeten worden vermeden.
  • Hoge temperaturen of onvoldoende vocht in het late voorjaar en de vroege zomer terwijl de aardappelknollen zich vormen, verminderen de opbrengst.
  • De aardappelteelt heeft een hoge behoefte aan fosfor.
  • Te veel stikstof kan schadelijk zijn en de kwaliteit van de knollen en de opbrengst verminderen alsook de rijping vertragen.

De aanvullende bladbemestingsstrategieën met producten op basis van zeewierextract verbeteren de opbrengst. Kalium- en magnesiumgiften in de tweede periode van de cyclus zijn goed om een betere opbrengst en een meer uniforme oogst te bereiken.
Hoogwaardige COMPO EXPERT meststoffen zoals EasyStart® (startbemesting), NovaTec® maar ook vloeibare meststoffen met sporenelementen zoals oa Nutribor® Fluid en biostimulanten zoals Basfoliar® Kelp, zorgen voor een optimale teelt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: