3D Basacote Plus 6M

Basacote® Plus 6M 16-8-12(+2+TE)

Gecontroleerd vrijkomende, complex samengestelde NPK-meststof, volledig gecoat, met een optimale set sporenelementen. Als voorraadbemesting van potgrond, substraatmengsels en/of plantgat bemesting.
 • Gecontroleerde afgifte van voedingsstoffen gedurende 6 maanden
 • Vorstbestendige en elastische polymeercoating
 • Klimaat georiënteerde afgifte van voedingsstoffen - gebaseerd op de behoeften van de plant
 • Homogene aanvoer van macro- en micronutriënten
 • Korrelgrootte tussen 2,5-3,5 mm voor een gelijkmatige verdeling in de bodem
 • Minder uitspoeling en laag zoutgehalte

Beschrijving

Basacote® Plus 6M is een volledig gecoate NPK-meststof met gecontroleerde afgifte. De elastische polymeercoating zorgt voor een gelijkmatige afgifte van voedingsstoffen gedurende 6 maanden. De klimaat gestuurde afgifte (CAR- technologie) is gekoppeld aan de omgevingstemperatuur en garandeert de beschikbaarheid van voedingsstoffen volgens de eisen van de individuele planten. De coating- en afgiftesnelheid wordt niet beïnvloed door bodemeigenschappen zoals pH, microbiële activiteit of zoutgehalte.
Basacote® Plus 6M bevat alle voedingsstoffen die nodig zijn voor een gezonde groei van de planten. Het is ideaal voor voorraadbemesting van substraatmengsels van perkgoed, sierteelt en andere gewassen met korte tot middellange teeltperioden.
Het wordt aanbevolen om de meststof in te mengen in het substraat direct voor het gebruik. Het product geeft zijn voedingsstoffen af gedurende 6 maanden onder gematigde omstandigheden en bij een constante temperatuur van 21 °C.

Show more ... Show less ...

Samenstelling

MESTSTOF

Met kunsthars omhulde, samengestelde meststof N+P2O5+K2O (+MgO+SO3) 16-8-12 (+2+15,7) met sporenelementen.
Chloorarm.

Op RHP-lijst.

Precursorenwetgeving bijlage 2 product.

Inhoud
Nutrients
16,0 %

N

totale stikstof
7,4 % nitraatstikstof
8,6 % ammoniumstikstof

8,0 %

P2O5

neutraal ammoncitraat en in water oplosbaar fosfaat
5,6 % in water oplosbaar fosfaat

12,0 %

K2O

wateroplosbaar kaliumoxide

2,0 %

MgO

totaal magnesiumoxide
1,4 % in water oplosbaar magnesiumoxide

5,0 %

S

totale zwavel
4,0 % in water oplosbare zwavel

0,02 %

B

boor

0,05 %

Cu

koper

0,4 %

Fe

ijzer
0,15 % gechelateerd met EDTA

0,06 %

Mn

mangaan

0,015 %

Mo

molybdeen

0,02 %

Zn

zink

* EDTA-gechelateerd


Verpakking

 • 25 kg zak

Lijst van ingrediënten

> 5% of net weight

Ammoniumnitraat*, kaliumsulfaat*, monoammoniumfosfaat*, kieseriet*, bekledingsmateriaal**.
* Stoffen of mengsels van onbewerkte grondstoffen
** Ander Polymeer dan voedingsstof polymeer


Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering in zakken op pallets.
 • Beschermen van losse goederen tegen vocht tijdens het transport.
 • Bescherm de goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Transporteren van meststoffen alleen bij gematigde temperaturen. Gebruik eventueel een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.
 • Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Alleen in de originele verpakking bewaren. Producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslag

Opslag algemeen

 • Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
 • Bewaar goederen binnen een gebouw en niet buiten. Houd de deuren gesloten.
 • Aangezien het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, moet het worden beschermd tegen regen en stilstaand water.
 • Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
 • Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Alleen in de originele verpakking bewaren. De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslag temperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslag termijn

 • Bij correcte opslag kan de meststof (met uitzondering van vloeibare meststoffen) tot drie jaar na levering in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: