3D Basacote Plus 6M

Basacote® Plus 6M 16-8-12(+2+TE)

Nawóz kompleksowy NPK o kontrolowanym uwalnianiu, w pełni otoczkowany, z optymalnym zestawem mikroelementów. Do nawożenia podłoża doniczkowego, mieszanek substratowych lub nawożenia pogłównego i zaprawiania dołków.
 • Kontrolowane uwalnianie składników pokarmowych przez 6 miesięcy
 • Odporny na mróz i elastyczny polimerowy materiał otoczkowy
 • Uwalnianie składników odżywczych dostosowanych do klimatu - idealne dla potrzeb roślin
 • Jednolita podaż makro- i mikroelementów
 • Granulki o wielkości 2,5-3,5 mm dla równomiernego rozprowadzenia w glebie
 • Podtrzymuje przyswajalność składników pokarmowych w glebie
 • Mniejsze wypłukiwanie, niskie zasolenie
 • Wspiera tworzenie zdrowego systemu korzeniowego

Opis

Basacote® Plus 6M jest w pełni otoczkowanym nawozem kompleksowym NPK o kontrolowanym uwalnianiu. Elastyczna powłoka polimerowa zapewnia równomierne uwalnianie składników pokarmowych przez 6 miesięcy. Dostosowana do warunków klimatycznych technologia uwalniania (CAR) uzależnia uwalnianie od temperatury otoczenia, dzięki czemu gwarantuje dostępność składników odżywczych wtedy, kiedy rośliny potrzebują ich najbardziej. Co istotne, tempo uwalniania nie jest zależne od właściwości gleby takich jak pH, aktywność mikrobiologiczna czy zasolenie, dzięki czemu nawóz sprawdza się w bardzo różnych rodzajach gleby.

Basacote® Plus 6M zawiera wszystkie składniki odżywcze niezbędne do zdrowego wzrostu roślin. Idealnie nadaje się do mieszanek substratów i nawożenia wierzchniej warstwy roślin ściółkowych i balkonowych oraz innych roślin o krótkim i średnim okresie uprawy.

Mieszanie z podłożem jest zalecane bezpośrednio przed użyciem (maksymalny czas przechowywania: 10 dni). Nawóz uwalnia się na przestrzeni 6 miesięcy, przy założeniu stałej temperatury 21 °C.

Pokaż więcej... Pokaż mniej...

Deklaracja

Nawóz NPK, w pełni otoczkowany, N-P2O5-K2O(+MgO+S) 16-8-12(+2+5), z borem, miedzią, żelazem, manganem, cynkiem i molibdenem.
Do stosowania w ogrodnictwie.
Niska zawartość chlorku.

Zawartość
Składniki odżywcze
16,0 %

N

azot całkowity
7,4 % azotanowy
8,6 % azotu amonowego

8,0 %

P2O5

obojętny cytrynian amonu i rozpuszczalny w wodzie fosforan
5,6 % fosforan rozpuszczalny w wodzie

12,0 %

K2O

rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu

2,0 %

MgO

tlenek magnezu ogółem
1,4 % rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu

5,0 %

S

całkowita siarka
4,0 % siarka rozpuszczalna w wodzie

0,02 %

B

bor

0,05 %

Cu

miedź

0,4 %

Fe

żelazo w tym 0,15 % jako chelat EDTA rozpuszczalny w wodzie

0,06 %

Mn

mangan

0,015 %

Mo

molibdenu

0,02 %

Zn

cynk


Forma dostawy

 • 25 kg worek

Lista składników

> 5 % masy netto

Azotan amonu*, siarczan potasu*, fosforan monoamonu*, kizeryt*, materiał powłokowy**
* Substancje lub mieszaniny materiałów pierwotnych
** Polimer inny niż polimer odżywczy


Zalecenia dotyczące transportu & Magazynowania

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.


Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: