3D Basfoliar Ferro Top SL

Basfoliar® Ferro Top SL

Geconcentreerde vloeibare ijzer- meststof voor het intensief en snel groen kleuren van gazons.
 • Extreem snelle en betrouwbare oplossing voor ijzerdeficiëntie in grasmatten
 • Ideale mix voor de snelle vorming van plantaardige enzymen en eiwitten die verantwoordelijk zijn voor de fotosynthese en de ademhaling
 • Aanbevolen in alle hoogwaardige gras- en sportvelden

Beschrijving

Basfoliar® Ferro Top SL is een ijzerhoudende vloeibare meststof met stikstof en zwavel, speciaal ontwikkeld voor een snelle vergroening van de grasmat en verhoging van de vitaliteit van het gras.

Show more ... Show less ...

Samenstelling

EU-bemestingsproduct
VLOEIBARE MINERALE MESTSTOF - PFC 1(C)(I)(b)(i)
N (+SO3) meststof 15 (+10) met micronutriënten
Chloridearm

Inhoud
Nutrients
15,0 %

N

stikstof totaal
15,0 % ureumstikstof

10,0 %

SO3

zwaveltrioxide oplosbaar in water

0,002 %

Cu

wateroplosbaar koper, als kopersulfaat

8,0 %

Fe

wateroplosbaar ijzer, als ijzersulfaat

0,04 %

Mn

wateroplosbaar mangaan, als mangaansulfaat

Alle nutriëntendeclaraties in massa-%
Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte. De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.
Product bevat ureum, dat ammoniak kan afgeven en de luchtkwaliteit kan beïnvloeden. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden moeten passende saneringsmaatregelen worden genomen.

Opslagomstandigheden:
Bescherm opgeslagen meststof tegen vorst, licht, hoge temperatuur en vocht. Opslagtemperaturen: 5 °C tot 25 °C. Vermijd grote temperatuurschommelingen. De paletten niet stapelen. Let op de aanduidingen voor gevaarlijke stoffen op het label. Bewaar alleen in de originele verpakking. Na opening snel opgebruiken.

Informatie over veiligheid en milieu:
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en milieu te voorkomen.

Fysische vorm: Oplossing

Algemene informatie: PROFESSIONELE MESTSTOF

Verpakking

 • 10 l bus

Lijst van ingrediënten

> 5% of net weight

Ureum1 (CAS 57-13-6), Ijzer(II)sulfaat1 (CAS 7720-78-7)
1 Met stoffen en mengsels als primair materiaal

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering in bussen op pallets.
 • Bescherm de goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Transporteer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag

Opslag algemeen

 • Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
 • Sla goederen op in een gebouw en niet buiten.
 • Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
 • Controleer het etiket of het veiligheidsinformatieblad op de juiste transportcondities en opslagtemperaturen.

Opslag temperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslag termijn

 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: