3D Floranid Twin Club

Floranid® Twin Club 10-5-20(+4)

Traag werkende NPK meststof met ISODUR® en CROTODUR® (dubbele N-technologie) voor graszoden, landschapsarchitectuur, tuinbouw en boomkwekerijen. Door de hoge kalium- en magnesiumpercentages kan deze formule ook worden gebruikt in teelten met een lage stikstofbehoefte. Floranid® Twin Club wordt speciaal aanbevolen voor toepassing in de herfst/winter.
 • Met de dubbele N-technologie van ISODUR® en CROTODUR®
 • Hoog kalium- en magnesiumgehalte
 • Maakt planten beter weerbaar tegen extremen zoals oa droogte en vorst
 • Betrouwbare langzame stikstofafgifte over meerdere maanden
 • Milieuvriendelijk
 • Elke korrel bevat alle voedingsstoffen in dezelfde verhouding

Beschrijving

Floranid® Twin Club is een langzaam werkende meststof (60% van de N is ovv de trage N-componenten ISODUR® en CROTODUR®) met een hoog kalium- en magnesiumgehalte. Hierdoor is de meststof uiterst geschikt op plaatsen waar een beperkte stikstofbehoefte is, of waar een hoge kaliumbehoefte is. Floranid® Twin Club bevordert een gezonde groei en zorgt voor een mooi groen gewas, ook in de winter. Floranid® Twin Club heeft een breed scala aan toepassingen in openbare groenvoorzieningen/landscaping, golf, boomkwekerij en tuinbouw.

Bijzonder geschikt voor de herfstbemesting van het gazon.

Floranid® Twin Club bevat de dubbele N-technologie van ISODUR® en CROTODUR® voor een efficiënte en gecontroleerde stikstofafgifte over een periode tot 4 maanden. De activiteitsindex bedraagt meer dan 95 %. Elke korrel bevat alle voedingsstoffen en garandeert dus een zeer homogene verdeling van alle voedingsstoffen.

Show more ... Show less ...

Samenstelling

EU-bemestingsproduct
MINERALE MESTSTOF - PFC 1 (C) (I) (a) (ii)
NPK (MgO, SO3) complexe meststof 10-5-20 (+4+28,75) met micronutriënten
Chloridearm

Inhoud
Nutrients
10,0 %

N

totaal stikstof
4,0 % ammoniumstikstof
3,6 % isobutylideendiureum-stikstof
2,4 % crotonylideendiureum-stikstof

5,0 %

P2O5

totaal fosforpentoxide
3,8 % fosforpentoxide, in water oplosbaar
5,0 % fosforpentoxide oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat

20,0 %

K2O

in water oplosbaar kaliumoxide

4,0 %

MgO

totaal magnesiumoxide
3,2 % magnesiumoxide, in water oplosbaar

28,75 %

SO3

zwaveltrioxide totaal
27,5 % zwaveltrioxide, in water oplosbaar

0,01 %

Cu

in water oplosbaar koper, als koperdinatrium,
100 % gechelateerd door EDTA

1,00 %

Fe

totaal ijzer, als sulfaat

0,10 %

Mn

totaal mangaan, als sulfaat
0,03 % in water oplosbaar mangaan

0,01 %

Zn

totaal zink, als sulfaat

Gechelateerde voedingsstoen zijn stabiel in het pH-bereik van 4-8.
Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte. De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.

Opslagomstandigheden:
Bescherm opgeslagen meststof tegen vorst, licht, hoge temperaturen en vocht. Vermijd grote temperatuurschommelingen. Stapel niet meer dan twee pallets. Bewaar
alleen in originele verpakking. Na opening snel opgebruiken.

Informatie over veiligheid en milieu:
Volg de gebruiksaanwijzing van dit product om risico's voor de menselijke gezondheid en milieu te voorkomen.
EUH210: veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Granulometrie: Korrels, 90 % < 2,8 mm

Algemene informatie: VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK


Verpakking

 • 25 kg zak

Lijst van ingrediënten

> 5% of net weight

Kaliumsulfaat1 (CAS 7778-80-5), kieseriet1 (CAS 14567-64-7), isobutylideendiureum1 (CAS 6104-30-9), diammoniumfosfaat1 (CAS 7783-28-0), crotonylideendiureum1 (CAS 1129-42 -6), ammoniumsulfaatnitraat1
1stoffen en mengsels als primair materiaal


Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering op pallets met zakken.
 • Bescherm losse goederen tegen vocht tijdens het transport.
 • Beschermen van goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Transporteer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag

Opslag algemeen

 • Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
 • Bewaar losse goederen binnen een gebouw en niet in de buitenlucht. Houd de deuren gesloten en dek gestapelde materialen af.
 • Omdat het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, beschermt het tegen regen en stilstaand water.
 • Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
 • Vermijd het stapelen van meer dan twee pallets op elkaar. Dek losse goederen altijd af en laad niet in de regen.
 • Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Alleen in de originele verpakking bewaren. Producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslag temperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslag termijn

 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: