3D Floranid Twin Club

Floranid® Twin Club 10-5-20(+4)

Nawóz kompleksowy NPK o powolnym uwalnianiu z ISODUR® i CROTODUR® (technologia podwójnego N). Do zastosowań w ogrodnictwie, szkółkarstwie, architekturze krajobrazu, utrzymaniu trawników i muraw i w innych zastosowaniach. Ze względu na wysoką zawartość potasu i magnezu formuła ta może być stosowana również w miejscach o niskim zapotrzebowaniu na nawożenie azotem. Floranid® Twin Club sprawdza się najlepiej w nawożeniu jesienią i zimą.
 • Technologia podwójnego N, czyli połączenie azotu ISODUR® i CROTODUR®
 • Wysoka zawartość potasu i magnezu
 • Sprawia, że rośliny są bardziej odporne na upał i mróz
 • Niezawodne, powolne uwalnianie azotu w ciągu kilku miesięcy
 • Wspiera wzrost korzeni, zwiększa odporność trawy
 • Zmniejszenie nakładu pracy, ryzyka oraz strat składników odżywczych w wyniku wymywania
 • Optymalna granulacja dla dokładnego rozkładu

Opis

Floranid® Twin Club jest nawozem wolno uwalniającym się o bardzo wysokiej zawartości potasu i magnezu, przeznaczonym do ukierunkowanego zaopatrzenia w składniki odżywcze w miejscach, gdzie gleba jest uboga w potas i magnez. Ze względu na wysoką zawartość potasu i magnezu nawóz ten może być również z powodzeniem stosowany wszędzie tam, gdzie zapotrzebowanie na nawożenie azotem jest niewielkie.

Floranid® Twin Club promuje zdrowy wzrost i zwiększa odporność roślin. Floranid® Twin Club ma szeroki zakres zastosowań. Sprawdza się między innymi w ogrodnictwie, utrzymywaniu zieleni publicznej oraz w jesiennym nawożeniu trawników i muraw.

Floranid® Twin Club zawiera technologię podwójnego N, czyli połączenie azotu ISODUR® i CROTODUR® dla efektywnego i kontrolowanego uwalniania azotu w okresie do 3 miesięcy. Wskaźnik aktywności wynosi ponad 95%. Ta technologia dostarczanie składników odżywczych na przestrzeni czasu i zapewnia maksymalną wydajność nawożenia azotem, co przekłada się na wzrost i zdrowie roślin.

Każda granulka nawozu zawiera wszystkie składniki odżywcze, co umożliwia ich równomierne rozprowadzenie na całej nawożonej powierzchni.

Pokaż więcej... Pokaż mniej...

Deklaracja

Produkt nawozowy UE
NAWÓZ MINERALNY- PFC 1(C)(I)(a)(ii)
NPK (MgO, SO3) nawóz kompleksowy 10-5-20 (+4+28,75) zawierający mikroskładniki pokarmowe

Do stosowania w ogrodnictwie.
Niska zaw. chlorków.

Zawartość
Składniki odżywcze
10,0 %

N

azot całkowity
4,0 % azot amonowy
3,6 % azot izobutylodwumocznikowy
2,4 % azot krotonylidenomocznikowy

5,0 %

P2O5

pięciotlenek fosforu całkowity
3,8 % pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie

5,0 % pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

20,0 %

K2O

tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie

4,0 %

MgO

tlenek magnezu całkowity
3,2 % tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie

28,75 %

SO3

trójtlenek siarki całkowity
27,5
% trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie

0,01 %

Cu

miedź rozpuszczalna w wodzie, 100% schelatowane EDTA

1,00 %

Fe

żelazko całkowite, w postaci siarczanu

0,10 %

Mn

mangan całkowity, w postaci siarczanu; 0,03 % mangan rozpuszczalny w wodzie

0,01 %

Zn

cynk całkowity, w postaci siarczanu

Składniki schelatowane są stabilne w zakresie pH od 4 do 8.
Stosować tylko w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki stosowania.

Warunki przechowywania:
Chronić magazynowany nawóz przed mrozem, światłem, wysokimi temperaturami i wilgocią. Unikać dużych wahań temperatury. Nie układać więcej niż dwóch warstw palet. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Po otwarciu szybko zużyć.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska:
Aby uniknąć ryzyka dla ludzi i środowiska, stosować się do instrukcji użycia.
EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Granulometria: Granule, 90 % <2,8 mm

Informacje ogólne: DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO


Forma dostawy

 • 25 kg worek
 • 600 kg big bag
 • 1.200 kg big bag
Nie wszystkie formy dostawy są dostępne we wszystkich krajach.

Lista składników

> 5 % masy netto

Siarczan potasu1 (CAS 7778-80-5), Azotan amonu (CAS 6484-52-2), Izobutylodwumocznik1 (CAS 6104-30-9), Wodorofosforan dwuamonowy1 (CAS 7783-28-0), Krotonylidenomocznik1 (CAS 1129-42-6), Kizeryt1 (CAS 14567-64-7), Fosforan amonu1 (CAS 7722-76-1)
1Pierwotne surowce i mieszaniny


Zalecenia dotyczące transportu & Magazynowania

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: