Basfoliar 13-40-13 SP

Basfoliar® 13-40-13 SP

Rozpuszczalny w wodzie nawóz wieloskładnikowy NPK z mikroelementami. Wysoka zawartość fosforu. Do stosowania dolistnego.
 • Szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie
 • Jednorodny produkt wysokiej jakości
 • Z dodatkiem chelatowanych mikroelementów
 • Produkty gotowe do użycia, oszczędzające pracę
 • Szeroka gama produktów dla optymalnego zarządzania uprawami

Opis

Basfoliar® 13-40-13 SP jest rozpuszczalnym w wodzie złożonym nawozem NPK z mikroelementami. Wysoka zawartość fosforu (P). Rekomendowany w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na fosfor.

Nawóz sprawdza się w nawożeniu upraw rolnych i ogrodniczych. Doskonała rozpuszczalność zapobiega zatykaniu się dysz rozpylaczy opryskiwacza. Zaleca się ostrożność w przypadku użycia z wodą ze skłonnością do tworzenia osadów.

Do stosowania dolistnego.

Pokaż więcej... Pokaż mniej...

Deklaracja

Nawóz NPK N-P2O5-K2O 13-40-13 z borem, miedzią, żelazem, manganem, molibdenem i cynkiem.
Do stosowania w ogrodnictwie.
Słabo chlorowany.

Zawartość
Składniki odżywcze
13,0 %

N

azot całkowity
4,3 % azotanowy
8,7 % azotu amonowego

40,0 %

P2O5

obojętny cytrynian amonu i rozpuszczalny w wodzie fosforan
40,0 % fosforan rozpuszczalny w wodzie

13,0 %

K2O

rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu

0,01 %

B

bor

0,02 %

Cu

miedź

0,05 %

Fe

żelazko

0,05 %

Mn

mangan

0,001 %

Mo

molibdenu

0,02 %

Zn

cynk

Forma dostawy

 • 25 kg worek

Lista składników

> 5 % masy netto

Azotan potasu*, fosforan monoamonowy*
* Substancje lub mieszaniny materiałów pierwotnych

Zalecenia dotyczące transportu & Magazynowania

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: