Basfoliar Colour SL

Basfoliar® Colour SL

Specjalistyczny nawóz potasowy z borem, uzupełniający natychmiastowo niedobory potasu, wzmacniający wybarwienie owoców. Do stosowania dolistnego.
 • Wysoka efektywność: aplikacja nalistna zapewnia efektywne pobranie potasu i kwasów organicznych. Szybkie i jednorodne wybarwienie czerwonych owoców i warzyw.
 • Wysoka dostępność: potas jest skompleksowany kwasami organicznymi → zoptymalizowana formulacja dla szybkiego pobrania i przemieszczania.
 • Więcej koloru: wzmożone wytwarzanie i akumulacja antocjanów i innych flawonoidów, również w niekorzystnych warunkach.
 • Przyspieszone wybarwienie: szybsze i równomierne wybarwienie czerwonych owoców i warzyw.
 • Wyższa jakość: bor wspomaga wytwarzanie cukru i jego przemieszczanie.
 • Bez chlorków, bez azotanów, bez siarczanów.

Opis

Specjalistyczny nawóz potasowy z dodatkiem boru, uzupełniający natychmiastowo niedobory potasu. Źródłem potasu są karboksylany soli potasowych. Szczególnie polecany do poprawy parametrów jakościowych plonu – wybarwienia oraz zawartości cukrów. Wpływa również na wielkość plonu i jego wyrównanie. Specjalna formulacja pozwala na stosowanie go w okresie upałów, przy niskiej wilgotności powietrza.

Pokaż więcej... Pokaż mniej...

Deklaracja

Produkt nawozowy UE
PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY -
PFC 1(C)(I)(b)(ii) Nawóz NK, 3 - 22,5 z borem (B)
Niska zawartość chlorków.

Zawartość
Składniki odżywcze
3,0%

N

azot całkowity
3,0% azot amidowy

22,5%

K2O

tlenek potasu, rozpuszczalny w wodzie

0,4%

B

bor, rozpuszczalny w wodzie

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.
Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Warunki przechowywania:
Produkt przechowywać w pomieszczeniu, chroniącym od mrozu, światła i wysokich temperatur. Temperatura przechowywania: 5°C do 30°C.
Unikać dużych wahań temperatury. Nie spiętrzać palet. Zwracać uwagę na piktogramy określające rodzaj zagrożenia. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
Zużyć niezwłocznie po otwarciu. Okres przechowywania: jeśli produkt przechowywany jest w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, dwa lata od daty produkcji.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Postać fi zyczna: Roztwór

Informacje ogólne: DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Forma dostawy

 • 10 l kanister
 • 1,000 l IBC
Nie wszystkie formy dostawy są dostępne we wszystkich krajach.

Lista składników

> 5 % masy netto

Cytrynian tripotasowy, monohydrat1 (CAS 6100-05-6), Octan potasowy1 (CAS 127-08-2), Mocznik1 (CAS 57-13-6)
1Pierwotne surowce i mieszaniny

Zalecenia dotyczące transportu & Magazynowania

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: