Basfoliar Top-N SL

Basfoliar® Top-N SL

Roztwór nawozu azotowego z formaldehydem mocznikowym do aplikacji dolistnej.
 • 60% azotu wolno uwalnianego
 • Bardzo niska zawartość soli i niska wartość EC, nie powoduje oparzenia liści
 • Wysoka odporność na wymywanie przez deszcz w przypadku stosowania dolistnego
 • Łączy szybką dostępność z długotrwałym działaniem azotu
 • Wysokowydajne źródło azotu ułatwiające pobieranie przez liście i zmniejszające straty azotu

Opis

Basfoliar® Top-N SL jest całkowicie rozpuszczalnym w wodzie nawozem azotowym, zawierającym około 60% azotu wolno uwalnianego. Powolne uwalnianie następuje zarówno w przypadku stosowania dolistnego jak i doglebowego.

Nawóz został zaprojektowany z myślą o wydajnym i bezpiecznym nawożeniu azotem. Basfoliar® TOP-N SL nie powoduje nadmiernego zasolenia gleby, co przekłada się na wyższe bezpieczeństwo upraw i przyczynia się do równomiernego wzrostu i zwiększenia masy korzeniowej oraz żywotności roślin.

Produkt szczególnie polecany do zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków, ziemniaków, owoców i warzyw.

Pokaż więcej... Pokaż mniej...

Deklaracja

Roztwór nawozu azotowego z formaldehydem mocznikowym, N, 28.
Do stosowania dolistnego.

Zawartość
Składniki odżywcze
28,0 %

N

azot całkowity
11,5 % azotu moczowego
16,5 % azotu z mocznika formaldehydu

Forma dostawy

 • 1 l butelka
 • 2,5 l kanister
 • 5 l kanister
 • 10 l kanister
 • 20 l kanister
 • 200 l beczka
 • 1,000 l IBC
Nie wszystkie formy dostawy są dostępne we wszystkich krajach.

Lista składników

> 5 % masy netto

Mocznik metylenowy*, woda*
* Substancje lub mieszaniny materiałów pierwotnych

Zalecenia dotyczące transportu & Magazynowania

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: