Blaukorn Pro

Blaukorn® Pro 14-7-17(+2+TE)

Granulowany nawóz makroelementowy dla upraw o wysokim zapotrzebowaniu na potas, zawierający magnez, siarkę i mikroelementy. Wysoka efektywność i szybkie działanie w przypadku niedoborów oraz dla upraw o wysokich wymaganiach.
 • Każda granulka zawiera wszystkie składniki odżywcze i mikroelementy
 • Niska zawartość chlorków, możliwość stosowania w ogrodnictwie
 • Nawóz klasyczny - bez technologii uszlachetniania
 • Bogaty w potas, dla upraw o wysokim zapotrzebowaniu na potas lub gleb o niskiej zawartości potasu
 • Umiarkowana zawartość fosforanów, do stosowania w uprawach o umiarkowanym zapotrzebowaniu
 • Duża część fosforanu jest natychmiastowo dostępna dla roślin
 • Gruba granulacja pozwala na równomierne rozprowadzanie nawet na dużych przestrzeniach

Opis

Granulowany nawóz kompleksowy z siarczanem potasu (SOP), do nawożenia podstawowego i uzupełniającego w uprawach wrażliwych na chlorki i na glebach zasolonych.

Do stosowania w ogrodnictwie i uprawach specjalnych, w uprawach polowych i pod osłonami.

Dzięki równomiernej granulacji, nawóz może być łatwo aplikowany za pomocą rozsiewaczy lub ręcznie. Dystrybucja składników odżywczych jest równomierna, a każda granulka zawiera wszystkie składniki odżywcze i mikroelementy. Aplikacja jest możliwa przez cały okres wegetacji. Podlewanie pomaga osiągnąć natychmiastowy efekt.

Pokaż więcej... Pokaż mniej...

Deklaracja

Nawóz NPK N-P2O5-K2O(+MgO+S) 14-7-17(+2+9) z mikroelementami (bor, żelazo, cynk).
Do stosowania w ogrodnictwie.
Niska zawartość chlorków.

Zawartość
Składniki odżywcze
14,0 %

N

azot całkowity
6,0 % azotu azotanowego
8,0 % azotu amonowego

7,0 %

P2O5

obojętny cytrynian amonu i fosforan rozpuszczalny w wodzie
5,6 % fosforan rozpuszczalny w wodzie

17,0 %

K2O

rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu

2,0 %

MgO

tlenek magnezu ogółem
1,6 % rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu

9,0 %

S

całkowita siarka
7,2 % siarka rozpuszczalna w wodzie

0,02 %

B

bor całkowity
0,016 % bor rozpuszczalny w wodzie

0,06 %

Fe

całkowite żelazo

0,01 %

Zn

całkowity cynk

Forma dostawy

 • 25 kg worek
 • 40 kg worek
 • 50 kg worek
 • 500 kg big bag
 • 600 kg big bag
 • 1.000 kg big bag
 • 1.200 kg big bag
Nie wszystkie formy dostawy są dostępne we wszystkich krajach.

Lista składników

> 5 % masy netto

Azotan amonu*, siarczan potasu*, kizeryt*, siarczan amonu*, fosforan amonu*.
* Substancje lub mieszaniny materiałów pierwotnych

Zalecenia dotyczące transportu & Magazynowania

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: