Blaukorn Suprem

Blaukorn® Suprem 21-5-10(+3+TE)

Granulowany, mineralny nawóz makroskładnikowy dla upraw o wysokim zapotrzebowaniu na azot oraz do nawożenia uzupełniającego drzew i krzewów. Zawiera magnez, siarkę i mikroelementy. Wysoka efektywność i szybkie działanie w przypadku niedoborów oraz dla upraw o wysokich wymaganiach.
 • Każda granulka zawiera wszystkie składniki odżywcze i mikroelementy
 • Niska zawartość chlorków, możliwość stosowania w ogrodnictwie
 • Nawóz klasyczny - bez technologii uszlachetniania
 • Z umiarkowaną ilością potasu dla zrównoważonego odżywiania roślin
 • Niska zawartość fosforanów, do stosowania na glebach o wysokiej dostępności lub w uprawach o niskim zapotrzebowaniu
 • Duża część fosforanu jest natychmiastowo dostępna dla roślin
 • Drobna granulacja umożliwia równomierne rozprowadzenie na polu

Opis

Granulowany nawóz kompleksowy z siarczanem potasu (SOP), do nawożenia podstawowego i uzupełniającego w uprawach wrażliwych na chlorki i na glebach zasolonych.

Do stosowania w ogrodnictwie i uprawach specjalnych, w uprawach polowych i pod osłonami.

Dzięki równomiernej granulacji, nawóz może być łatwo aplikowany za pomocą rozsiewaczy lub ręcznie. Dystrybucja składników odżywczych jest równomierna, a każda granulka zawiera wszystkie składniki odżywcze i mikroelementy. Aplikacja jest możliwa przez cały okres wegetacji. Podlewanie pomaga osiągnąć natychmiastowy efekt.

Pokaż więcej... Pokaż mniej...

Deklaracja

Produkt nawozowy UE
NAWÓZ MINERALNY PFC 1(C)(I)(a)(ii)
Nawóz kompleksowy NPK (MgO, SO3) 21-5-10 (+3+15) zawierajacy mikroskładniki pokarmowe
Do stosowania w ogrodnictwie.
Niska zawartość chlorków.

Zawartość
Składniki odżywcze
21,0 %

N

azot całkowity
10,0 % azot azotanowy
11,0 % azot amonowy

5,0 %

P2O5

całkowity pięciotlenek fosforu
4,0 % pieciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
5,0 % pieciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojetnym roztworze cytrynianu amonu

10,0 %

K2O

tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie

3,0 %

MgO

tlenek magnezu całkowity
2,4 % tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie

15,0 %

SO3

trójtlenek siarki całkowity
14,0 % trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie

0,02 %

B

bor całkowity w postaci boranu sodu
0,016 % bor rozpuszczalny w wodzie

0,3 %

Fe

zelazo całkowite w postaci siarczanu

0,020 %

Zn

cynk całkowity w postaci tlenku

Stosowac wyłacznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczac czestotliwosci stosowania

Warunki przechowywania:
Chronic magazynowany nawóz przed mrozem, swiatłem, wysokimi temperaturami i wilgocia. Unikac duzych wahan temperatury. Nie układac wiecej niz dwóch warstw
palet. Przechowywac wyłacznie w oryginalnym opakowaniu. Po otwarciu szybko zuzyc.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska:
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
Aby uniknac ryzyka dla ludzi i srodowiska, stosowac sie do instrukcji uzycia.

Granulometria: Granulki, 90 % < 4 mm

Informacje ogólne: DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Forma dostawy

 • 25 kg worek
 • 40 kg worek
 • 50 kg worek
 • 500 kg big bag
 • 600 kg big bag
 • 1.000 kg big bag
 • 1.200 kg big bag
Nie wszystkie formy dostawy są dostępne we wszystkich krajach.

Lista składników

> 5 % masy netto

Azotan amonu* (CAS 6484-52-2), Siarczan potasu* (CAS 7778-80-5), Fosforan amonu* (CAS 7722-76-1), Kizeryt* (CAS 14567-64-7)
*Pierwotne surowce i mieszaniny

Zalecenia dotyczące transportu & Magazynowania

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: