3D EasyStart TE-Max

EasyStart® TE-Max 11-48-0

Nawóz kompleksowy NP z wysoką zawartością fosforu. Do wiosennej aplikacji w celu wspierania wzrostu i maksymalizacji absorpcji fosforu.
 • Zastosowanie z materiałym siewnym gwarantuje szybszy rozwój korzeni.
 • Wyższa wydajność nawożenia
 • Lepszy, głębszy wzrost korzeni
 • Większa stabilność wzrostu, a tym samym większa zdolność do absorpcji składników odżywczych w przyszłości
 • Redukcja wypierania azotu
 • Dodatkowe mikroelementy (Fe, Mn, Zn) dla uzyskania optymalnego wzrostu
 • Drobna granulacja (od 0,5 do 1,4 mm) dla najlepszego rozprowadzenia

Opis

EasyStart® TE-Max jest nawozem specjalnym przeznaczonym do stosowania w kukurydzy, burakach cukrowych, ziemniakach i innych uprawach polowych.

Drobna granulacja EasyStart® TE-Max ułatwia nawożenie w momencie siewu. Każda granulka zawiera wszystkie składniki odżywcze, co umożliwia ich równe rozprowadzenie na całej nawożonej powierzchni.

Pokaż więcej... Pokaż mniej...

Deklaracja

Produkt nawozowy
NAWÓZ MINERALNY - PFC 1(C)(I)(a)(ii)
Nawóz kompleksowy NP (SO3) 11-48 (+4,75) z mikroelementami
Do stosowania w uprawach polowych i na użytkach zielonych.
NISKA ZAW. CHLORKÓW

Zawartość
Składniki odżywcze
11,0 %

N

azot całkowity
11,0 % azot amonowy

48,0 %

P2O5

całkowitego pieciotlenku fosforu
44 % rozpuszczalnego w wodzie pieciotlenku fosforu
48 % pieciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojetnym roztworze cytrynianu amonu

4,75 %

SO3

całkowity trójtlenek siarki
4,25 % rozpuszczalny w wodzie trójtlenek siarki

0,10 %

B

boru całkowitego, jako boran sodu, 0,09 % boru rozpuszczalnego w wodzie

0,60 %

Fe

zelaza ogółem, jako siarczan

0,10 %

Mn

całkowitego manganu w postaci siarczanu 0,04 % manganu rozpuszczalnego w wodzie

1,00 %

Zn

całkowity cynk, jako tlenek

Stosowac tylko w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczac dawki stosowania.

Warunki przechowywania:
Chronic magazynowany nawóz przed mrozem, swiatłem, wysokimi temperaturami i wilgocia.
Unikac duzych wahan temperatury. Nie układaj wiecej niz dwie palety. Przechowywac luzem wewnatrz budynku. Trzymaj drzwi zamkniete i przykrywaj sterty materiałów. Zwróc uwage na etykiety materiałów niebezpiecznych na produkcie. Przechowywac wyłacznie w oryginalnym opakowaniu.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i srodowiska:
Aby uniknac ryzyka dla ludzi i srodowiska, stosowac sie do instrukcji uzycia.
EUH210: Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Granulometria: Granulki, 90% < 1,4 mm

Informacje ogólne: DO UZYTKU PROFESJONALNEGO


Forma dostawy

 • 20 kg worek
 • 600 kg big bag
Nie wszystkie formy dostawy są dostępne we wszystkich krajach.

Zalecenia dotyczące transportu & Magazynowania

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: