3D Hakaphos Base

Hakaphos® Base 7-12-40

Rozpuszczalny w wodzie złożony nawóz NPK z siarką i mikroelementami. Wysoka zawartość potasu.
 • Szybko i całkowicie rozpuszcza się w wodzie
 • Jednorodny produkt wysokiej jakości
 • Z dodatkiem chelatowanych mikroelementów
 • Gotowy do użycia (oszczędność pracy!)
 • Szeroka gama produktów dla optymalnego zarządzania uprawami

Opis

Hakaphos® Base 7-12-40 jest rozpuszczalnym w wodzie złożonym nawozem NPK z siarką i mikroelementami. Wysoka zawartość potasu.

Zawarte w nawozie składniki odżywcze świetnie nadają się do nawożenia upraw rolnych i ogrodniczych, zwłaszcza pod koniec dojrzewania owoców. Nawóz sprawdza się w nawożeniu drzew owocowych, warzyw i wielu innych upraw.

Do produkcji zostały użyte najwyższej jakości surowce, dzięki czemu nie musisz się martwić o pozostałości. Nawóz łatwo i szybko się rozpuszcza dzięki ograniczeniu udziału nierozpuszczalnych substancji do absolutnego minimum. Kwaśny odczyn pomaga zminimalizować blokowanie się kroplowników w trakcie przeprowadzania zabiegu. Przy tworzeniu nawozu zwrócono uwagę na granulometrię oraz zastosowano odpowiednie dodatki, dzięki czemu udało się ograniczyć ryzyko powstawania pyłu oraz tendencję do zbrylania.

Pokaż więcej... Pokaż mniej...

Deklaracja

Nawóz NPK N-P2O5-K2O(+S) 7-12-40 z borem, miedzią, żelazem, manganem, molibdenem i cynkiem.
Do stosowania w ogrodnictwie.
Słabo chlorowany.

Zawartość
Składniki odżywcze
7,0 %

N

azot całkowity
5,5 % azotu azotanowego
1,5 % azotu amonowego

12,0 %

P2O5

obojętny cytrynian amonu i rozpuszczalny w wodzie fosforan
12,0 % fosforan rozpuszczalny w wodzie

40,0 %

K2O

rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu

4,4 %

S

siarka rozpuszczalna w wodzie

0,01 %

B

bor

0,02 %

Cu

miedź

0,05 %

Fe

żelazko

0,05 %

Mn

mangan

0,001 %

Mo

molibdenu

0,02 %

Zn

cynk

Forma dostawy

 • 25 kg worek

Lista składników

> 5 % masy netto

Siarczan potasu*, azotan potasu*, siarczan magnezu*, fosforan monopotasu*.
* Substancje lub mieszaniny materiałów pierwotnych

Zalecenia dotyczące transportu & Magazynowania

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: