3D Hakaphos Naranja

Hakaphos® Naranja 15-5-30

Rozpuszczalny w wodzie złożony nawóz NPK z magnezem, siarką i mikroelementami. Wysoka zawartość potasu.
 • Szybko i całkowicie rozpuszcza się w wodzie
 • Jednorodny produkt wysokiej jakości
 • Z dodatkiem chelatowanych mikroelementów
 • Gotowy do użycia (oszczędność pracy!)
 • Szeroka gama produktów dla optymalnego zarządzania uprawami

Opis

Hakaphos® Naranja 15-5-30 jest rozpuszczalnym w wodzie złożonym nawozem NPK z magnezem, siarką i mikroelementami. Wysoka zawartość potasu. Nawóz rekomendowany w fazie rozwoju owoców do upraw o wysokim zapotrzebowaniu na potas, np. do drzew owocowych i warzyw.

Doskonała rozpuszczalność nawozu zapobiega zatykaniu się kroplowników w czasie przeprowadzania zabiegu. Szczególna ostrożność jest zalecana przy stosowaniu z wodą, która nawet bez nawozu ma skłonność do tworzenia osadów.

Pokaż więcej... Pokaż mniej...

Deklaracja

Nawóz NPK N-P2O5-K2O(+MgO+S) 15-5-30(+2+4) z borem, miedzią, żelazem, manganem, molibdenem i cynkiem.
Do stosowania w ogrodnictwie.
Niska zawartość chlorku.

Zawartość
Składniki odżywcze
15,0 %

N

azot całkowity
10,2 % azotanowy
4,8 % azotu amonowego

5,0 %

P2O5

obojętny cytrynian amonu i rozpuszczalny w wodzie fosforan
5,0 % fosforan rozpuszczalny w wodzie

30,0 %

K2O

rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu

2,0 %

MgO

rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu

4,0 %

S

siarka rozpuszczalna w wodzie

0,01 %

B

bor

0,02 %

Cu

miedź

0,05 %

Fe

żelazko

0,05 %

Mn

mangan

0,001 %

Mo

molibdenu

0,02 %

Zn

cynk

Forma dostawy

 • 25 kg worek

Lista składników

> 5 % masy netto

Azotan potasu*, fosforan monoamonowy*, siarczan amonu*, siarczan magnezu*, azotan amonu*.
* Substancje lub mieszaniny materiałów pierwotnych

Zalecenia dotyczące transportu & Magazynowania

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: