3D Hakaphos Rojo

Hakaphos® Rojo 18-18-18

Rozpuszczalny w wodzie złożony nawóz NPK z mikroelementami. Zrównoważony stosunek składników pokarmowych.
 • Szybko i całkowicie rozpuszcza się w wodzie
 • Jednorodny produkt wysokiej jakości
 • Z dodatkiem chelatowanych mikroelementów
 • Gotowy do użycia (oszczędność pracy!)
 • Szeroka gama produktów dla optymalnego zarządzania uprawami

Opis

Hakaphos® Rojo 18-18-18 jest rozpuszczalnym w wodzie złożonym nawozem NPK z mikroelementami. Zrównoważony stosunek składników pokarmowych. Formuła zalecana w okresie kwitnienia i w celu wspierania zrównoważonego wzrostu roślin.

Doskonała rozpuszczalność nawozu zapobiega zatykaniu się kroplowników w czasie przeprowadzania zabiegu. Szczególna ostrożność jest zalecana przy stosowaniu z wodą, która nawet bez nawozu ma skłonność do tworzenia osadów.

Pokaż więcej... Pokaż mniej...

Deklaracja

Nawóz NPK N-P2O5-K2O 18-18-18 z borem, miedzią, żelazem, manganem, molibdenem i cynkiem.
Do stosowania w ogrodnictwie.
Słabo chlorowany.

Zawartość
Składniki odżywcze
18,0 %

N

azot całkowity
10,0 % azotanowy
8,0 % azotu amonowego

18,0 %

P2O5

obojętny cytrynian amonu i rozpuszczalny w wodzie fosforan
18,0 % fosforan rozpuszczalny w wodzie

18,0 %

K2O

rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu

1,0 %

MgO

rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu

0,52 %

S

siarka rozpuszczalna w wodzie

0,01 %

B

bor

0,02 %

Cu

miedź

0,05 %

Fe

żelazko

0,05 %

Mn

mangan

0,001 %

Mo

molibdenu

0,02 %

Zn

cynk

Forma dostawy

 • 25 kg worek

Lista składników

> 5 % masy netto

Azotan potasu*, fosforan monoamonowy*, azotan amonowy*.
* Substancje lub mieszaniny materiałów pierwotnych

Zalecenia dotyczące transportu & Magazynowania

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: