NovaTec One

NovaTec® One

Płynny inhibitor nitryfikacji oparty o najnowszą i najdłużej działającą substancję czynną DMPP (fosforan-3,4- dimetylo pirazolu).
  • Efektywne wykorzystanie azotu w rolnictwie
  • Zmniejszenie liczby aplikacji nawozów azotowych
  • Zmniejszenie strat azotu
  • Efektywniejsze nawożenie azotowe
  • Poprawa walorów jakościowych – mniejsza ilość azotanów w roślinach, lepsze walory przechowalnicze
  • Pozytywny wpływ na środowisko
Pobierz kartę charakterystyki bezpieczeństwa materiału

Opis

NovaTec One jest inhibitorem nitryfikacji przygotowanym do aplikacji doglebowej w połączeniu z płynnymi nawozami azotowymi np. RSM lub do oprysku gleby roztworem z wodą przed lub po aplikacji nawozów azotowych granulowanych.

NovaTec One wyhamowuje proces nitryfikacji oddziałując na aktywność bakterii z rodzaju Nitrosomonas odpowiedzialnych za proces przekształcenia azotu z formy amonowej w formę azotanową na okres od 4 do 12 tygodni. Długość działania uzależniona jest od warunków glebowych – aktywności biologicznej gleby, jej temperatury i wilgotności. Pozwala to na stałą, długą podaż azotu w formie amonowej dzięki czemu rośliny mają zapewnione optymalne odżywienie tym pierwiastkiem.

NovaTec One pozwala na zmniejszenie liczby aplikacji nawozów azotowych, które z reguły dla optymalnego wykorzystania oraz minimalizowania strat były aplikowane w dawkach dzielonych. DMPP poprzez utrzymanie formy amonowej azotu pozwala także na dużo lepszy rozwój systemu korzeniowego nawożonych roślin oraz poprawę przyswajalności składników odżywczych głównie fosforu i mikroelementów. Jon amonowy jest bardzo chętnie pobierany przez rośliny i jego wykorzystanie do budowy plonu wymaga zdecydowanie mniejszego nakładu energii ze strony roślin.

Zmniejszają się też znacznie straty azotu poprzez wypłukiwanie azotanów oraz emisję gazową w wyniku denitryfikacji.

Stosowanie inhibitora nitryfikacji DMPP przekłada się bezpośrednio na efektywniejsze nawożenie azotowe - mniejsze dawki, skuteczniej wykorzystane, możliwość ograniczenia ilości aplikacji i dużo mniejsze straty.

NovaTec One przyczynia się również do poprawy walorów jakościowych – mniejsza ilość azotanów w roślinach, lepsze walory przechowalnicze.

Wpływa również na ochronę środowiska – mniej azotanów w wodach gruntowych, mniejsza emisja N w formie gazowej.

Pokaż więcej... Pokaż mniej...

Deklaracja

24,9% DMPP fosofran -3,4- dimetylo pirazolu

Zawartość
Składniki odżywcze
24,9%

Inhibitor Nitryfikacji DMPP

Forma dostawy

  • 20 l kanister

Zalecenia dotyczące transportu & Magazynowania

Transport

W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.
Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.
Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.