Opis

Nutribor® jest wysoko skoncentrowanym wieloskładnikowym nawozem borowym z dodatkiem N, Mg i S.

Przeznaczony dla upraw o istotnym zapotrzebowaniu na bor (np. kukurydza, tytoń, rośliny oleiste, buraki cukrowe) oraz dla upraw na glebach, gdzie występują niedobory boru (gleby piaszczyste, gleby o wysokim pH, itp.). Do stosowania dolistnego.

Pokaż więcej... Pokaż mniej...

Deklaracja

ZŁOZONY NIEORGANICZNY FERTYGATOR MIKROELEMENTÓW - PFC 1(C)(II)(b) B (8), Mn (1), Mo (0,040), Zn (0,1) – Mieszanka nawozowa z mikroelementami

Zawartość
Składniki odżywcze
8,00 %

B

bor rozpuszczalny w wodzie, jako kwas borowy

1,00 %

Mn

mangan rozpuszczalny w wodzie, jako siarczan

0,04 %

Mo

molibden rozpuszczalny w wodzie, jako molibdenian sodu

0,10 %

Zn

cynk rozpuszczalny w wodzie, w 100 % schelatowany przez EDTA

Niska zaw. chlorków
Stosowac wyłacznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczac dawki.

Nawóz ten zawiera równiez 6,0 % azotu (N) (6,0 % N-NH4) oraz 5,0 % rozpuszczalnego w wodzie tlenku magnezu (MgO).

Warunki przechowywania: Chronic magazynowany nawóz przed mrozem, swiatłem, wysokimi temperaturami i wilgocia. Unikac duzych wahan temperatury. Nie układac
wiecej niz dwóch warstw palet. Przechowywac wyłacznie w oryginalnym opakowaniu.
Po otwarciu szybko zuzyc. Czas przechowywania: jesli produkt przechowywany w zamknietym oryginalnym opakowaniu, trzy lata od daty produkcji. Zwracac uwage na piktogramy
zagrozenia umieszczone na etykiecie.
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska: W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i srodowiska, nalezy postepowac zgodnie z instrukcja uzycia.
Granulometria: Proszek krystaliczny, 90 % < 1,5 mm
Informacje ogólne: DO UZYTKU PROFESJONALNEGO.

Zalecenia dotyczące stosowania

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat danych aplikacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

* - w nawozeniu bardzo młodych roslin stosowac maksymalnie połowe zalecanej w tabeli dawki. Zalecana ilosc wody w uprawach rolnicznych wynosi 400 l/ha, w nawozeniu
warzyw 600 l/ha.
Zalecenia maja charakter ogólny. Nalezy dostosowac je do lokalnych uwarunkowan.

Forma dostawy

 • 1 kg karton
 • 5 kg worek
 • 15 kg worek
Nie wszystkie formy dostawy są dostępne we wszystkich krajach.

Lista składników

> 5 % masy netto

kwas borowy1 (CAS 10043-35-3), pentahydrat tetraboranu disodu1 (CAS 12179-04-3), dekahydrat pentaboranu disodu1 (CAS 12631-71-9), siarczan amonu1 (CAS 7783-20-2), siedmiowodny siarczan magnezu1 (CAS 68015-77-0)
1Pierwotne surowce i mieszaniny

Zalecenia dotyczące transportu & Magazynowania

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: