3D Nutrimix

Nutrimix®

Skoncentrowany nawóz wieloskładnikowy z manganem, miedzią, cynkiem i molibdenem do stosowania dolistnego.
 • Wyższa wydajność, lepsza jakość
 • Zrównoważone zaopatrzenie w mikroelementy wspomagające zdrowie roślin
 • Zapobieganie niedoborom mikroelementów
 • Stosunek składników pokarmowych dostosowany do upraw

Opis

Nutrimix® jest wysoce skoncentrowanym nawozem wieloskładnikowym z najważniejszymi mikroelementami (Mn, Cu, Zn, Mo) i specjalnie zaprojektowanym do zrównoważonego odżywiania zbóż. Do stosowania dolistnego.

Pokaż więcej... Pokaż mniej...

Deklaracja

Wieloskładnikowy nawóz zawierający żelazo, mangan, molibden i cynk wraz z magnezem i siarką.

Zawartość
Składniki odżywcze
7,6 %

N

azot całkowity
7,6 % azotu amonowego

13,0 %

S

siarka rozpuszczalna w wodzie

3,0 %

Cu

miedź

4,0 %

Mn

mangan

0,04 %

Mo

molibdenu

3,0 %

Zn

cynk

Forma dostawy

 • 5 kg worek
 • 15 kg worek
Nie wszystkie formy dostawy są dostępne we wszystkich krajach.

Lista składników

> 5 % masy netto

Siarczan amonu*, siarczan miedzi*, siarczan sodu*, siarczan manganu*, siarczan cynku*.
* Substancje lub mieszaniny materiałów pierwotnych

Zalecenia dotyczące transportu & Magazynowania

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: