3D TerraPlus N

TerraPlus® N 12-4-6(+3+6)

Składniki roślinne w połączeniu z minerałami, uzupełnione alginianami potasu i kwasami humusowymi. Wysoka zawartość azotu. Do stosowania w architekturze krajobrazu i ogrodnictwie komercyjnym.
 • Preparat o wysokiej zawartości azotu
 • Większa efektywność dzięki zawartości kwasów humusowych i alginianów
 • Zwiększa aktywność biologiczną
 • Poprawia właściwości fizyko-chemiczne gleby

Opis

TerraPlus® N jest nawozem mineralno-organicznym wysokiej zawartości azotu, uzupełnionym alginianami potasu i kwasami humusowymi.

TerraPlus® N łączy substancje organiczne i mineralne, aby efektywnie zaopatrywać rośliny w substancje odżywcze. Wyjątkowa kombinacja kwasów humusowych i alginianów poprawia właściwości gleby. Obecność alginianów promuje interakcje między glebą a kwasami humusowymi, dzięki czemu poprawia się struktura gleby.

TerraPlus® N zawiera też duże ilości magnezu i żelaza. W pełni pokrywają one potrzeby roślin, co przekłada się na silne rośliny o atrakcyjnym wyglądzie. TerraPlus® N świetnie sprawdza się w architekturze krajobrazu, utrzymaniu zieleni publicznej oraz w ogrodnictwie.

Pokaż więcej... Pokaż mniej...

Deklaracja

Organiczno-mineralny nawóz NPK z magnezem i siarką 12-4-6(+3+6) oraz 0,5% żelaza. Stosując substancje roślinne z produkcji żywności, półluksusu i pasz, nawóz NPK, siarczan potasu, superfosforan potrójny, sól żelaza, kwasy humusowe, glony.
Do stosowania w ogrodnictwie.
Niska zawartość chlorków.

Zawartość
Składniki odżywcze
12,0%

N

azot całkowity
6,0% azotu amonowego
4,5% azotu mocznikowego
1,5% azotu organicznego

4,0%

P2O5

obojętny cytrynian amonu i fosforan rozpuszczalny w wodzie

6,0%

K2O

rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu

3,0%

MgO

tlenek magnezu ogółem

7,0%

S

całkowita siarka

0,5%

Fe

żelazo

Forma dostawy

 • 25 kg worek

Lista składników

> 5 % masy netto

Substancje roślinne z produkcji żywności, paszy dla zwierząt, siarczan amonu, mocznik, wywar potasowy

Zalecenia dotyczące transportu & Magazynowania

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: