Opis

TerraPlus® Natura N to organiczny nawóz granulowany, odpowiedni dla rolnictwa ekologicznego.

Dzięki wysokiej zawartości azotu, jest idealny do wiosennej aplikacji lub do nawożenia na glebach o niskiej zawartości azotu. Dzięki swojej formie (granulat), jest bardziej wrażliwy na wilgoć niż wiele tradycyjnych nawozów, dzięki czemu szybciej zaczyna uwalniać składniki odżywcze.

Produkty z serii TerraPlus® Natura uwalniają azot stopniowo dzięki związaniu azotu z materią organiczną. Produkt jest certyfikowany dla rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniami WE 834/2007, WE 884/2008 i UE 1069/2009.

Pokaż więcej... Pokaż mniej...

Deklaracja

Organiczny kompleksowy nawóz granulowany NPK 8-2-2 w 100% naturalnego pochodzenia - odpowiedni dla rolnictwa ekologicznego.

Zawartość
Składniki odżywcze
8,0 %

N

azot całkowity
8,0 % azotu organicznego

2,0 %

P2O5

obojętny cytrynian amonu i rozpuszczalny w wodzie fosforan

2,0 %

K2O

rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu

6,0 %

CaO

tlenek wapnia ogółem

65,0 %

materia organiczna


Forma dostawy

 • 25 kg worek
 • 1.000 kg big bag
Nie wszystkie formy dostawy są dostępne we wszystkich krajach.

Lista składników

> 5 % masy netto

Mączka mięsna z kości C2, łuska kakaowa, zarodki słodowe


Zalecenia dotyczące transportu & Magazynowania

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.


Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: