Production Site Krefeld

Безпека та охорона навколишнього середовища

У всіх наших процесах особлива увага приділяється питанням якості, безпеки та охорони навколишнього середовища.

Наша відповідальність

COMPO EXPERT GmbH усвідомлює свою відповідальність перед людьми та навколишнім середовищем та розглядає якість, охорону навколишнього середовища та безпеку не на особливому становищі, а як невід'ємну частину різних бізнес-процесів.

Роздрібні клієнти та кінцеві споживачі очікують високої та задовільної якості нашої продукції та послуг. Постачальники та партнери хочуть мати надійні ділові відносини, які приносять довгострокову вигоду обом сторонам. Наші співробітники та сусіди очікують безпечного робочого середовища, а також незайманого навколишнього середовища. З цих причин ми розглядаємо реалізацію всіх очікувань як центральну основу нашого сталого економічного успіху.

У всіх наших процесах особлива увага приділяється питанням якості, безпеки та охорони навколишнього середовища.

Високоякісні продукти

КДо нас висуваються високі вимоги, аби ми пропонували високоякісну продукцію. Для цього ми працюємо з системою управління якістю, яка підтримує та оптимізує наші принципи постійного вдосконалення, орієнтації на клієнта та прозорості. З 1997 року ми сертифіковані відповідно до DIN EN ISO 9001.

Безпека

Щоденна безпека виробництва залежить від технічної якості обладнання, безпечних операційних процедур, уважності людей та правильного відношення.

Важливо ділитися новими знаннями з усією організацією для покращення технічних стандартів, виявлення зон ризику, мінімізації впливу на довкілля та вибіркового коригування правил роботи.

Як і в будь-якій іншій роботі, пов'язаній з охороною праці, промисловою безпекою та охороною навколишнього середовища (HSE), керівництво разом із трудовим колективом несе відповідальність за виявлення причин та реалізацію контрзаходів.

Екологічно сумісне виробництво

Викиди (відпрацьоване повітря, стічні води, відходи, шум тощо) ретельно контролюються, тому навіть незначні відхилення від нормальних значень виявляються. Отже, дотримання встановлених законом допусків завжди гарантовано.

Ми завжди прагнемо підвищити ефективність наших виробничих потужностей, щоб мінімізувати викиди та зберегти ресурси. Ми прагнемо передбачити та реалізувати потенціал економії вже під час розробки продукції та планування заводу. Таким чином, нам вдається примирити екологічні та економічні засади за допомогою нашої системи екологічного менеджменту.

Активний діалог із громадськістю та владою забезпечує необхідну прозорість нашої компанії. З 2015 року ми сертифіковані за стандартом ISO 14001.

Енергоефективна робота

Ми прагнемо енергоефективних рішень для нашої продукції та її використання. Ми переслідуємо цю мету, зокрема, при закупівлі товарів і послуг, а також при проектуванні та експлуатації наших підприємств.

Ми знижуємо споживання енергії у довгостроковій перспективі, використовуємо енергію економно та підвищуємо енергоефективність у процесі постійного вдосконалення. У технічних рішеннях щодо підвищення енергоефективності ми слідуємо найсучаснішим технологіям.

Наша мета – покращити енергетичний баланс і тим самим знизити викиди CO2 на довгостроковій основі. В рамках нашої системи енергетичного менеджменту ми постійно знаходимо можливості оптимізації та економії у наших процесах та реалізуємо їх. З 2015 року ми сертифіковані за стандартом ISO 50001.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: