Fertilizer Suspensions

Gübre Süspansiyonları

Bitki güvenliği ve yaprak beslemede yüksek performans için yüksek konsantrasyonlu akışkan süspansiyonlar

Ürün Grupları

Açıklama

İkincil besinler ve eser elementler içeren yüksek konsantrasyonlu iz element gübre süspansiyonları. Ürünler, tedavi edici ve önleyici uygulamalarda yoğun tarla ve bahçe bitkilerinin yaprak gübrelemesinde kullanılabilir. Küçük partikül boyutu, ideal alım oranlarına izin verir. Ürünler, aşırı doz ve / veya duyarlı / hassas türler durumunda da yüksek bir bitki toleransına izin veren düşük bir tuzluluğa sahiptir.

Faydaları

  • Yüksek konsantrasyonlu akışkan süspansiyonlar
  • Yaprak beslemede bitki güvenliği ve yüksek performans için
  • Düşük tuzluluk, daha yüksek uygulama oranlarına izin verir
  • Bitki koruma ürünleriyle yüksek uyumluluk
  • Taşıma, depolama ve uygulama için en yüksek verimlilik
  • Tekli, çiftli ve çok besinli formülasyonlarda mevcuttur

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: